Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Artikler

Kort om IslamDenne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Av:
 

Sjiaislam

Ordet sjia betyr tilhenger litterært sett. I denne sammenhengen mener vi med sjia sjiat Ali, det vil si Alis folk eller tilhengere. SjiaIslam er den retningen som oppstod på Profetens tid. Profeten har flere ganger sagt: ’’Sjiat Ali, Alis parti eller tilhengere,’’ for å understreke at Ali hadde bestemte tilhengere med visse trekk. Ifølge sjiaIslam er det forskjell mellom å være en troende muslim og en sjia.

Hvem er muslim?

En muslim er en som tror at det er ingen gud, unntatt Allah, og Muhammed er Allahs sendebud. Profeten Muhammed sa: ’’En muslim er en person som holder fred med andre både med sin tunge og sin hånd.’’

Dette innebærer at en muslim er en som ikke plager andre, verken med tungen sin eller hånden sin. Det stilles allikevel større krav til en troende.

Hvem er en troende?

En troende er en som realiserer det han sier med sin tunge. Han gjør etter det han sier med sin tunge og ikke bare sier det med ord uten å realisere det.

Abdullah ibn al-Nudhr fortalte at Jaffar ibn Muhammad al-Maki fortalte at Abdullah ibn Muhammad ibn Umar fortalte at Salih ibn Ziyad fortalte at Abi Uthman Abd ibn Maymun al-Sakuni fortalte at Abdullah ibn Main Aesadi fortalte at Imran ibn Sulayman fortalte at al-Taus ibn al-Yaman fortalte: ’’Jeg hørte Ali ibn al-Husayn, måtte fred være med dem, si: ’’En troende har fem tegn.’’ Jeg spurte: ’’Og hva er disse tegnene, sønn av Allahs sendebud?’’ Han svarte: ’’Han er gudfryktig i sin ensomhet, gir bort veldedighet tiltross for sin store nød, holder seg tålmodig tiltross for katastrofale hendelser og viser mildhet når han blir sint og er ærlig når han er redd.’’

Ibn Abi Walad fortalte at Muhammad al-Attar fortalte at Al-Ashri fortalte at Ahmad ibn Muhammad og andre fortalte på en marfu måte at Amir al-Mominin (fred være med ham) sa: ’’Den troende er den som tjener penger på en riktig måte, har en god moral og etikk, handler på rett vis i det skjulte, har en god intensjon, som gir bort mange penger i veldedighet og holder seg unna for mye prating, mennesker er i sikkerhet fra hans ondskap og han er rettferdig når han dømmer folk, tiltross for at han er involvert i denne saken han skal avgjøre.’’

Imam Hassan al-Askari (fred være med ham) sa: ’’Tegnene til den troende er fem: Å forrette de femti en bønnene, å besøke Imam Hussein førti dager etter hans martyrdom, ha på seg en ring på høyre hånd, han gnir sin panne på bakken, mens han bøyer seg for Allahs skyld, og sier med høy stemme Bismillah al-Rahman al-Rahim – i navnet til Allah, Den Barmhjertige, Den Nåderike.’’

Hvem er en sjia?

Imam Ali (fred være med ham) beskriver sine tilhengere med følgende ord: ’’Av deres tegn er at du finner dem i natten strekke sine bein, knele og bøye seg for Allah, resitere Koranen og be med høy stemme i frykt og redsel for Allah.’’

Imam Ali (fred være med ham) beskriver sine tilhengere, sjia, med disse ordene: ’’Mine sjia… er de som har bleke ansikt, fordi de holder seg våkne om natten, deres øyner er fylt med tårer på grunn av gråt i frykt for Allah, deres rygg er bøyd ned, de er sultne fordi de faster, de har smeltende lepper på grunn av deres bønn for Allah og de har støvet til de som ydmyker seg for Allah på seg.’’

Imam al-Sadik (fred være med ham) sa: ’’Alis tilhenger er den som er beskjeden i sin næring og kysk, han er sterk i sin krigsføring, arbeider for sin skaper, håper på Hans belønning og frykter Hans straff. Hvis du ser personer med sånne trekk, vit at de er av Jaffars sjia.’’

Igjennom disse beskrivelsene av en muslim, en troende og en sjia, forstår vi hva disse titlene står for. Det stilles større krav for å være en troende. Det stilles enda større krav for å være en sjia. Sjia er personer med spesielle trekk. En hvilken som helst person kan ikke kalle seg en sjia akkurat som ikke hvilken som helst person kan kalle seg en troende. Det stilles strengere krav jo høyere man kommer opp.

Hva er forskjellen mellom sjiamuslimer og sunnimuslimer?

Hvem er sjia?

SjiaIslam utgjør den nest største islamske retningen i hele verden. SjiaIslam vokser i større grad i sunnimuslimske land enn sunniIslam vokser i sjiamuslimske land. SjiaIslam er det opprinnelige navnet på alle religioner. Sjia tror at alle ble beordret om å følge Ahlulbayt og deres lære fra tidenes morgen, fra Adams tid til vår tid.

Sjia har fem søyler, og disse søylene er:

1.      Tauhed – Allahs enhet

2.      Adil – Allahs rettferdighet

3.      Nubawa – profetskapen

4.      Imama – lederskapet

5.      Ma’d – tilbakekomst

Jeg skal bare kommentere det fjerde punkt videre. Ifølge sjiaIslam er lederskapet til Ahlulbayt etter Profeten gitt videre til tolv feilfrie, rene, rensede og utvalgte personer. Disse tolv personene er:

1.      Imam Ali

2.      Imam Hassan

3.      Imam Hussein

4.      Imam Sajjad

5.      Imam Bakir

6.      Imam Sadik

7.      Imam Khadum

8.      Imam Riza

9.      Imam Jawad

10.  Imam Hadi

11.  Imam Askari

12.  Imam Mehdi

 
Sjia mener at de tolv personene er enten utvalgt av Allah igjennom en beretning eller en hadith fortalt av Profeten eller en tidligere imam. Sjia tror også at imamene får en spesiell inspirasjon fra Allah og at de ikke taler etter eget påfunn. De har en spesiell posisjon og besitter kunnskapene til profetene, men de er imamer og ikke profeter. Imamer betyr i denne sammenhengen, både verdslige og åndelige fyrster. De dekker begge posisjonene og etter en spesiell ordning utvelges de av Allah. Sjia tror at ingen har krav på lederskapet, bortsett fra de som er utvalgt av Allah.

Hvem er sunni?

Sunnimuslimene er den største retningen innen Islam. Denne retningen er voksende i Europa og Amerika. Dette skyldes at sunnimuslimene er i flertall og de er bedre organiserte enn sjiamuslimer. I Norge har sunnimuslimene store foreninger og moskeer, som samler mange mennesker hver fredag til fredagbønnen. De har andre aktiviteter i tillegg. Allikevel er det gjort mange forskninger og studier som tyder på at mange som konverterer til sunniIslam og er medlemmer av sunnimuslimske foreninger gjør det ikke etter overbevisning og tro fra hjertet, men dette skyldes venneforhold og kjærlighetsforhold. Det er ikke registrert en spesiell aktivitet som tyder på disse menneskenes sterke tilknytning til Islam. Nei, tvert imot, er det venneforhold og kjæresteforhold, og ikke det sunniIslamske budskapet, som tiltrekker dem. I sunniIslam er det fem søyler:

1.      Trosbekjenneslen

2.      Bønn

3.      Faste

4.      Veldedighet

5.      Pilegrimsferd

Alle disse punktene er sjia og sunni enige om.

Hva går uenigheten mellom sjia og sunni ut på?

 

SunniIslam forkaster punkt 4 i sjiaIslams søyler. De forkaster læren om lederskapet til Ahlulbayt, og mener at det ikke skal være noen feilfrie veiledere etter Profetens død. Sjia argumenterer med vers fra Koranen som bevis på sin påstand. De mener at det er sagt i Koranen at ledelsen ikke avslutter etter Profeten Muhammeds død:

’’Ethvert folk har en veileder.’’ Koranen: 13:7.

Allahs ledelse avslutter ikke ved døden til Profeten Muhammed, ifølge Koranen. Derfor mener sjiamuslimene at sunnimuslimene ikke har rett om sin påstand. Koranen krever også lydighet for en ren og syndfri person. En hvilken som helst person kan ikke komme til makten og ta over den:

’’Ikke adlyd en syndig person…’’ Koranen: 76:24.

’’Adlyd Allah, adlyd Sendebudet og de som har autoriteten blant dere…’’ Koranen: 4:59.

Her krever Allah lydighet for Profeten. Derfor kan vi ikke anse Profeten for å være annet enn et feilfritt menneske som formidlet Allahs budskap til oss. Vi kan heller ikke anse de som har autoriteten for å være noen andre enn syndfrie mennesker, for en syndig person har ikke rett til å bli adlydt og Allah er langt ifra å være motsigende. Han forbyr lydighet for syndige mennesker i det tidligere verset jeg har nevnt, og derfor kan Han ikke mene med ’’adlyd Sendebudet og de som har autoriteten,’’ de syndige, for lydighet for en syndig person er forkastelig i Koranen.

’’Dere som tror, frykt Allah og vær med de ærlige.’’ Koranen: 9:119.

Her krever igjen Koranen fra oss å være med en ærlig person, å holde oss til en ærlig person. En ærlig person er en som ikke lyver. En som kan lyve kan ikke anses for å være en ærlig person. På grunn av dette verset og det tidligere er det umulig å tro at vår veileder skal være annet enn ett feilfritt menneske uten synder.


Artikler
FUNDAMENTALISME FUNDAMENTALISME

Fundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den...

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Livet etter døden Livet etter døden

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...

Nye allianser – for oss? Nye allianser – for oss?

Under overskriften ”Nye allianser i Midtøsten” trykker Klassekampen 4. februar...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO