Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Artikler

Livet etter dødenPå Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler deres gjerninger fra livet før døden. Hyklere vil bli gjennoppstått med to tunger der den ene tungen vil være på deres bakhode og (alkohol)drankere vil tørste, sa Barekat Khalil på DINs temadag om Livet etter døden lørdag 23. oktober. I sitt foredrag brukte Barekat Khalil Koranen og Tradisjon (hadith) som kilde.

Av:
Barakat Khalil

 

Selv om fenomenet med livet regnes som den mest dyrebare gaven og dets tap er meget pinefullt og skrekkinnjagende, kan det ikke tviles på at like sikkert som man har trådd om bord i denne verden, ufrivillig som en gjest, må man til slutt konfrontere dødens ansikt også, når tiden er inne.

Alle levende organismer, må trå på en vei som endelig vil lede til døden. Den hellige koranen sier.

“Hvor enn dere er vil døden finne dere, til og med hvis dere befinner dere i tårn som er bygget opp solid og høyt. [i]

Hva er døden

Døden er når forholdet mellom kropp og sjel brytes, men det skal ikke misforstås. For relasjonen mellom kropp og sjel er ikke slik at sjelen trenger ut av kroppen når et menneske dør, for sjelen er en essens og ikke noe materielt. Det vil si at den ikke har en fast tilværelse. Men forholdet blir frakoblet.

Søvn blir også ofte omtalt som “søskenbarnet til døden” og den hellige koranen sier:

Det er Allah som tar sjelene (til mennesker) ved døden; Og de som ikke dør (når Han tar sjelene til) mens de sover: De som til dem Han har avsagt dødsdom, holder Han tilbake (fra å gjenlive), men resten sender Han (til deres kropp) for en avsatt periode. Sannelig, i dette er tegn for de som reflekterer.[ii]

Døden skjer kun ved Guds befaling

Det er mange mennesker som blir sinte på dødsengelen Izrail og liker ikke engang å høre navnet hans. Noen til og med forbanner ham. Men vi må forstå at engler ikke gjør noe ut av egen begjær og ønske.
Livet etter døden

Etter døden går alle mennesker gjennom en fase som blir kalt skjærsild (Barzakh på arabisk). Ordet barzakh betyr et slør eller en hindring som står mellom to ting og som ikke tillater de to å møtes.

Barzakh er perioden mellom døden og gjenoppstandelsen. Imam Jaffar Sadiq (fvmh) har sagt: Vi kommer til å megle (gå i forbønn) på deres vegne på domme dagen, men, ved Gud, jeg frykter for dere for perioden når dere er i Barzakh. [iii]Barzakh er nevnt flere sted i Koranen:

Og bak dem er en barriere inntil den dagen de oppstår.[iv]

Det er Han som har latt flyte to enheter av rennende vann: en velsmakende og søt, og den andre salt og bitter, Fortsatt har Han lagt en barriere mellom dem, en skille som er forbudt å krysse over.[v]

Prosessen som begynner fra og med døden til graven, så Barzakh og til slutt den store gjenoppstandelsen(Qiamet e-kubra) blir kalt for gjenoppstandelsen (ma’ad ). Og den ender til slutt med enten evig paradis eller evig helvete.
Som et foster

Det er veldig vanskelig for mennesker å reflektere over disse prosessene, og vi har veldig lite som gjør oss mer bevisst på det (bortsett fra guddommelige åpenbaringer og tradisjoner/hadith). Det er fordi alt vi menneskene kjenner til er denne verden - vår blå himmel, vår sol, våre blomster og vår ild. Derfor, en måte å sammenligne vår lille verden med det neste liv på – et liv med belønning og straff mer komplisert og sammensatt enn det hjernen har kjennskap til, er å sammenligne dette livet med livet som et foster. Det er som å fortelle fosteret om hva slags verden som venter han/henne når han kommer ut av magen. Alt barnet kjenner til er et liv i magen til moren. Så uansett hvordan ting skulle beskrives, så vil ikke fosteret begripe det.

Slik er det med vår begrensede forståelse og hjerne - uansett hva som blir sagt om det neste liv, så er det kun begrenset til det vi vet om i denne verden. Vi kan aldri fatte helheten av belønningen som venter de troende, og straffen som venter de ikke troende.
Dødsengelen

Skikkelsen som Izraeel kommer i avhenger av den avdødes gjerninger. I hadith er det nevt at:

Profeten Abraham (fvmh) spurte dødsengelen Izrail: hvilket ansikt han tar til seg når han tar til seg sjelen til den ikke-troende.

Engelen svarte: Du vil ikke være i stand til å se på den fryktfulle skikkelsen.

Profeten Abraham (fvmh) svarte: jeg ønsker å se den.

Da så han engelen i skikkelsen av en svart mann, håret hadde reist seg opp over hele kroppen. Det lukta vondt fra ham. Hans klær var mørk og flammer og røyk flammet ut av munnen og nesen.

Abraham (fvmh) mistet bevisstheten. Når han ble bevisst igjen sa han: Selv hvis den ikke-troende ikke får annen straff enn dette, vil torturen av å se deg i denne skikkelsen være straff nok. [vi]

Koranen sier: Men hvordan går det, når englene henter dem bort, og gir dem slag i ansiktet og over ryggen. [vii]

På den andre siden vil engelen Izrail møte de troende i den mest vakre skikkelsen.
Dine gjerninger følger deg i graven

Profeten Mohammed (fvmh&hf) har sagt: når Adams etterkommer (mennesket) fortaler denne verden vil hans rikdom barn og gjerninger dukke opp foran ham.

Mennesket vil snu ansiktet til sin gjerning og sier: Ved Gud, jeg hadde mye begjær til deg. Jeg var gjerrig og grådig. Nå hvor mye av deg kan jeg ta med meg?

Rikdommen svarer: Ta av meg kun det du trenger til et likklede.

Så snur han seg til barna og sier: Ved Gud, jeg elsket dere høyt og beskyttet og forsvarte dere alltid. Vis meg hvor mange av dere som blir med meg.

De svarer: vi kommer kun til å bære deg til din grav.

Til slutt vender mennesket seg til hans gjerninger og sier: Ved Gud, jeg var ubekymret og uforsiktig med deg. Skal jeg likevel få en del av deg?

Gjerningen svarer: Ja, jeg kommer til å være din ledsager og din venn i graven og vil være med deg til dommedagen når vi begge står ovenfor Gud.

Hvis dette mennesket har adlydt og vært en venn av Gud, vil gjerningene hans nærme seg ham i en meget vakker og yndig tilstand. Den vil være pyntet i beste antrekk og deilig duft vil strømme fra ham og han vil si: Velkommen.

Mennesket vil spørre: Hvem er du?

Gjerningen vil svare: Jeg er dine gode gjerninger. Kom, la oss fortsette veien sammen mot paradiset, bort fra denne verden.

Mennesket vil da gjenkjenne den som vasker den og vil si: ved Gud, skynd meg til min grav!

Graven blir gjort like vid som øyne kan se, og et dør til paradiset åpnes og sier: Gå til søvn med rolige øyne, slik en ungdom med fred går til søvn.[viii]

Koranen sier: Paradisets folk vil denne dag være bedre stilt med hensyn til oppholdssted og hvileplass.[ix]

Er mennesket en fiende av Gud, vil hans dårlige gjerninger komme til ham i den verste tilstand. En vond stank vil strømme fra ham og gjerningen vil si: vite at helvete og brennende flammer som du vil drikke av venter deg.

Dette mennesket ser de som vasker ham og sier: Ved Gud! La meg være! Ta meg ikke med til graven!

Så kommer engler ved hans grav og spør: hvem er din Gud?

Han svarer: jeg vet ikke.

Englene sier: Måtte Gud aldri la deg vite.

Siden slår de ham med et septer så hardt at det skremmer alt som er i denne verden, (bortsett fra mennesker og dyr).

Deretter åpner de en dør til helvete og sier: Måtte du sove i den verste tilstand.

Så presser de graven hans så tett at hjernen kommer ut av hans negler og hud, og Gud befaler slanger og skorpioner å bite og stinge han, til dommens dag. Det er berettet at straffen vil bli så hard at dette mennesket vil ønske for dommedagen å komme raskt.

Straffen i graven, Nakir og Munkars (to engler) avhør og tilværelsen av slanger og skorpioner er nevnt i flere tradisjoner[x]

Koranen sier: På den dag vil dere se, hver ammende kvinne vil glemme å amme sitt barn, og de gravide kvinner vil abortere. Og man vil anse menneskene for drukne, men de er ikke det. Men Guds straff er hard.[xi]
Hyklere på dommedagen

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler deres gjerninger fra verden de levde i.

Profeten har sagt: hyklere med to ansikter vil på dommedagen bli gjenoppstått med to tunger. En tunge vil være på deres bakhodet, og den andre foran. Flammer vil pile fra begge deres tunger og sluke hele deres kropp. Så vil det bli sagt: Dette er mennesker som konfronterte folk med to ansikter og snakket med to tunger.[xii]
Drankere vil tørste

Pofeten Mohammed (fvmh) har også sagt: Når en alkoholdrikker kommer til dommedagen (Qiyamet), vil hans ansikt være mørkt, hans øyner blå, hans lepper hengende og spyttet hans vil fylle ham fra brystet til føttene. Tungen vil stikke ut av munnen, og enhver som går forbi han vil føle seg uvel på grunn av lukten som kommer fra hans munnen.

Profeten (fvmh) har videre sagt: Ved Gud som har gjort meg til Sin profet, en dranker vil dø tørst, han vil forbli tørst i graven, og han vil forsette å gråte på grunn av sin tørste i tusen år. Til slutt vil han drikke fra vannet i helvete. (hameem).[xiii]

Koranen sier: (For) Synderne vil gjenkjennes ved sine merker, og de vil bli tatt i luggen og foten.[xiv]

I denne verden er mange av våre synder dekket over av Gud. Men i det neste livet blir alt eksponert foran alle mennesker.
Livet etter døden for gode mennesker

Koranen sier: Men de som tror og gjør det som er rett og godt, dem vil Vi føre inn i paradisets haver, hvor bekker strømmer. Og her skal de være og bli. Guds løfte er sannhet. Hvem er sannferdigere enn Gud i sin tale?[xv]

Koranen sier: Dem venter Edens haver, hvor bekker sildrer. Der vil de bli smykket med armbånd av gull, og får kle seg i grønne klær av silke og brokade. Der skal de ligge tilbakelent på hvileleier. For en herlig lønn! Og hvilken god rasteplass![xvi]

…Mens evig unge gutter går rundt blant dem; Og storøyde kvinner er der, lik vel forvarte perler.[xvii]

Koranen sier hvordan de troende vil bli ønsket velkommen til paradiset av deres Gud:

«Fred» er ordet fra en nåderik herre. [xviii]

Herren bebuder dem Sin nåde og Sitt velbehag! Dem venter paradisets haver med salighet som varer![xix]

Gud vil da si: Fred være med dere, O Paradisets folk (Salamon alaykom ya ahl al jannah).[xx]
Grip sjansen mens du fortsatt lever

Så lenge vi puster, så kan vi alle bygge opp våre gode gjerninger til det neste liv - det eneste som kommer med oss i graven, og som enten gjør det lyst for oss eller formørket. Vi vil alle forlate verden og alt som er i den en dag. Så hvorfor ikke gjøre oss forbredt og klar slik at når Gud beordrer dødsengelen om å ta vår sjel, føler vi fred. Hvis vi har vi syndet har vi alltid muligheten til å be om tilgivelse. For Gud er mest barmhjertig, mest nåderik (Rahman og Rahim).

Koranen sier: Vend deg til anger! Påby det som anses godt! Vend deg bort fra de uvitende![xxi]

… Gud evner alt! Gud er tilgivende og nåderik.[xxii]

Likevel så må vi vite at handlinger har konsekvenser, og hvis synder vi uten å be om tilgivelse, må vi svare for våre handlinger den dag der hverken barn eller rikdom vil stå oss til hjelp. Gode gjerninger viskes bort med dårlige gjerninger.

Koranen sier: Forrett bønnen ved dagens ytterpunkter og i de nære nattetimer. De gode gjerninger fordriver de onde. Dette er en påminnelse for dem som viser omtanke. [xxiii]
Minn deg selv om døden

Det er veldig lett å glemme døden, og bli opphengt i denne materielle verden. Men vi må alltid forsøke å minne oss selv på at vi alle en dag kommer til å dø. Og jeg er sikker på om vi alle gjør det, blir vi bedre, mer omtenksomme mennesker og bedre muslimer - inshallah.

Imam Ali (fvmh) sier: verden er et fengsel for de troende og et paradis for de ikke-troende.[xxiv]

En oppriktig troende vil aldri oppnå full glede, tilfredsstillelse eller ro her. Mennesker er skapt for neste liv. Dette livet er en test, og i den neste verden vil vi så det vi har høstet.

Koranen sier: Jordelivet er bare lek og tidsfordriv. Det hinsidige livs hus er bedre for dem som viser gudsfrykt. Vil dere da ikke forstå?[xxv]

Men det hinsidige er bedre, og mer varig.[xxvi]

Til slutt ønsker jeg å avslutte med noen ord om døden fra Imam Ali (fvmh):  

Hvis dere kunne se hva som har blitt sett av de av dere som døde, dere ville være forundret og forstyrret. Da ville dere lyttet og adlydt. Men det de har sett er fortsatt tilslørt for dere. Om kort tid vil slørene bli kastet til side. Dere har blitt vist, forutsatt dere (velger å) ser. Og dere har blitt fått til å lytte forusatt at dere lytter. Og dere har blitt veiledet hvis dere aksepterer veiledning. Jeg snakket til dere sannheten. Dere har blitt tilkalt høyt med eksempler og blitt varslet med gjenstander full av advarsler. Etter de himmelske budbringerne (englene), bare mennesker kan overføre beskjeder fra Allah.[xxvii]

----------------------------------------
KILDER:
[i] Koranen, 4:78
[ii] Koranen, 39:42
[iii] Kilde mangler
[iv] Koranen, Kapittel 23 De troende: vers 100
[v] Koranen, kapittel 25 Kriteriet: vers 53
[vi] Bihar al Anwar vol 3-kapittelet Angel of death
[vii] (Koranen, 47:27)
[viii] Biharul anwar volum 3, tafsir Ali bin Ibrahim al Qummi, fortalt av Imam Ali(fvmh), fortalt av Profeten Mohammed (fvmh&hf)
[ix] Koranen, 25:24
[x] The book of beliefs av Shaikh Sudooq og Allame Majlisi.
[xi] Koranen 22:2
[xii] Bihar al anwar volum 3, s. 128)
[xiii] Laiali al akhbar
[xiv] Koranen 55:41
[xv] Koranen 4:122
[xvi] Koranen 18:31
[xvii] Koranen 56:17, 22,23
[xviii] Koranen 36:58
[xix] Koranen 9:21
[xx] Bihar al anwar
[xxi] Koranen 7:199
[xxii] Koranen 60:7
[xxiii] Koranen 11:114
[xxiv] kilde mangler
[xxv] Koranen 6:32
[xxvi] Koranen 87:17
[xxvii] Utdrag fra Nahjul Balagha (Veltalenhetens metode )


Artikler
FUNDAMENTALISME FUNDAMENTALISME

Fundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den...

Kort om Islam Kort om Islam

Denne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...

Nye allianser – for oss? Nye allianser – for oss?

Under overskriften ”Nye allianser i Midtøsten” trykker Klassekampen 4. februar...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO