Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Ahlulbayt

Fødselen til Imam Mehdi (måtte Allah forhaste hans tilsynekomst) i sunnimuslimenes bøkerEn stor del hadither har blitt fortalt fra Islams Profet (måtte Allahs velsignelse og fred være over han og hans familie) og de sannferdige imamene av Ahlulbayt (fred være med dem) angående revolusjonen til Qaim-Mehdi før verdens ende og hans kamp mot urettferdige og tyrann herskere. Det er også blitt fortalt at han vil fylle jorden med rettferdighet og jevnbyrdighet. Derfor var de urettferdige Abbasi kalifene veldig redde fra revolusjonen til Qaim al-Mehdi. De brukte hele sin kraft på å gjøre ende på ham. Ti år før fødselen til Hazrat Mehdi (måtte Allah forhaste hans tilsynekomst), kalte kalifen hans bestefar Imam Ali Naki (fred være med ham) fra Medina til hovedstaden Samarrah så han kunne se nærmere på hans familie. I Imam Hassan al-Askaris (fred være med ham) tid, holdt spionene til regjeringen i form av leger, jordmødre og gateselgere øye med familien til Imam Ali Naki. De fikk ordre at hvis Mehdi-e-Mawood ble født skulle han med engang drepes. Under disse omstendighetene var det klart at fødselen til Imam al-Mehdi vil være skjult lik fødselen til Profeten Ibrahim (fred være med ham) og Profeten Moses (fred være md ham).

Av:
 
Bildet illustrer Imam al-Mehdis (måtte Gud fremskynde hans synlighet)

Den skjulte fødselen til Imam Mehdi (fred være med ham) ble en grunn for noen mennesker til å si at han ennå ikke er født eller at han vil bli født senere. Vi vil vise til klare argumenter som beviser for å vise at Imam Mehdi (fred være med ham) allerede er født.

1.   En stor del beretninger har blitt fortalt av Islams profet og Ahlulbayt (fred være med dem) at Hazrat Qaim (fred være med ham) er den niende sønnen til Imam Hussain (fred være med ham) og den åttende sønnen til Imam Zainul Abidin (fred være med ham) ------ og sønnen til Imam Hassan Askari (fred være med ham). Disse beretningene er både blitt fortalt av sjia og sunni lærde i deres bøker. Troverdigheten til disse beretningene er et nok bevis for at Imam Mehdi allerede er født og andre utsagn enn det vil være regnet som falskt.

2.   Imam Hassan Askari har sagt til en Alawi Sayed, Mohammed bin Ali Hamz: ’’Waliya-e-Khuda og min etterfølger ble født i morgengryet av 15. Shaban 255 Hijri.’’

3.   Imam Hassan Askari (fred være med ham) har vist sin sønn Hazrat Hujjat til mange av hans tjenere og betrodde tilhengere (som det var sikkert ikke ville informere Abbasi kalifen). De har vitnet fødselen til Hazrat-e-Mehdi (fred være med ham).

En av tjenerne til Imam Hassan al-Askari (fred være med ham) Abu Ganim Khadim sa: ’’En sønn ble født for Imam Hassan al-Askari (fred være med ham). Han kalte ham Mohammed. Da barnet ble tre dager gammelt, viste imamen ham til hans følgesvenner og fortalte dem at dette barnet vil være deres leder og min etterfølger.’’

Derfor tror sjia uten tvil at Imam Mehdi (måtte Allah forhaste hans tilsynekomst) er allerede født for Imam Hassan al-Askari (fred være med ham). Deres tro på fødselen til imam al-Mehdi (måtte Allah forhaste hans tilsynekomst) er som deres tro på fødselen til Islams profet (måtte Allahs velsignelse og fred være over han og hans familie). Alle sunnimuslimer har felles tro med sjiamuslimene om Imam Mehdi, men de sier at Imam al-Mehdi (fred være med ham) vil bli født i Akheruz-Zaman (de siste dagene).

DET ER IKKE OVERRASKENDE AT FÅ STORE SUNNI LÆRDE, HØRTE PÅ KALLET TIL DERES SAMVITTIGHET, FORSØKTE Å BESKYTTE DEN SANNE HISTORIEN, HAR NEVNT I DERES BØKER AT IMAM AL-MEHDI (MÅTTE ALLAH FORHASTE HANS TILSYNEKOMST) ALLERDE ER FØDT FOR IMAM HASSAN ASKARI (FRED VÆRE MED HAM). Alle disse sunni lærde er enige om en felles ting: ’’Abul Qasim Mohammed bin Askari ble født i Samarrah i år 255 etter hedsjra, eller i et annet år. Han er den samme Mehdi Mawood, den Lovede, som er nevnt i de troverdige og riktige Ahle Sunnat beretninger og det er ikke i det hele tatt en mulighet for at han kan være en annen person.’’

AHLE SUNNAT LÆRDE SOM TROR PÅ FØDSELEN TIL IMAM AL-MEHDI

Sahikh Najmudin al-Askari i første kapittel av sin bok ’’al-Mehdi al-Mawood al-Muntazar’’ har nevnt navnet til førti Ahle Sunnat lærde som aksepterte fødselen til Imam al-Mehdi (fred være med ham). Lignende har den moderne lærde Shaikh Lutfullah Safi i sin bok Muntakabul Asar nevnt navnet til 26 Ahle Sunnat lærde som er enige i at Imam Mehdi allerede er født. Vi skal sitere noen ting fortalt av disse lærde angående denne saken. De som er interessert i mer referanser kan lese følgende bøker og også andre bøker skrevet angående dette emnet.

1.   Mohammed ibn Talha Halabi ash Shafai i sin bok ’’Matalibussool Fi-Manakibe Ale Rasool’’ sier: ’’Det tolvte kapittelet om Abul Qasim Mohammed ibn Hasan ---- Al-Mehdi, Allahs bevis, kalifen, den gudfryktige Lovede – han ble født i Samarrah – osv.

Og han sa også: ’’Al-Mehdi er sønnen til Hassan Askari og han ble født i Samarrah osv.’’

2.   Mohammed bin Yousof al-Ganji Shafi i sin bok ’’Al-Bayan fi Akhbare Sahibuz zaman, side 336, sier: ’’Mehdi er sønnen til Hassan al-Askari, han er fremdeles i livet, men lever nå i skjulet.’’

3.   Mohammed bin Ahmad Maliki kjent som Ibn-Sabbagh i hans bok Fussol-ul-Mohimmah side 273, sier: ’’Abu Qasim Mohammed Hujjat ibn Hassan e Askari ble født i Samarrah i 255 etter hedsjra osv.’’

4.   Sibte-ibn-Jauzi-e-Hanafi i sin bok Tazkertul Khawas, side 88 (den gamle versjonen) sier: ’’Hans sønn (det vil si sønnen til Imam Hassan e Askari) er Mohammed som er imamen.’’ Så sier han igjen i kapittelet Hujat al-Mehdi ’’Han er Mohammed bin Hassan bin Ali --- og hans Kunniyat er Abul Kasim og han er den siste Hujjat, tidens mester. Qaim og den lovede og han er den siste imamen osv.’’

5.   Ahmad bin Hajar al-Makki i sin bok Sawaik al-Mohreqah, side 127, mens han diskuterte om Imam Hassan e-Askari, sier: ’’Andre enn Abul Qasim Mohammed al-Hujat hadde han ingen etterfølger. Og hans alder ved døden til sin far var fem år og Allah ga ham visdom osv.’’

 

SUNNIKILDER:

FORFATTERE

BØKER

Shabrawi Shafi

Al-Athaaf be hubbil Ashraaf

Abdul wahab-e-shaaraani

AlYawa geet-o-wal Jawaahir

Sheikh Abdullah Madani Shafi

Ar-Riyaazy uz Zaahirah

Serajuddeen Ar Rafai

Sehaah ul Akhbaar

Al-Ustaz Behjat Afandi

Muhaakamah

Al-Hafiz Mohammed bin Muhammed Hanafi Nakshbandi

Faslul Khitab

Sulayman Qonduzi-e-Hanafi

Yanabi al-Mawaddah

Sablanjee-e-Shafi

Noor ul Absar

Ibn Khallakan

Wafayaat-ul-Ayaan

Ibn Khashsbab

Tarikh-o-Mawaledil Aimmah

Abdul Hak Dahlavi

Risalah fi Ahwal e Aimmah

Mohammed Amin Baghdadi Sowaidi

Sabaaek uz-Zahab

 


 Artikler
FUNDAMENTALISME FUNDAMENTALISME

Fundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den...

Kort om Islam Kort om Islam

Denne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Livet etter døden Livet etter døden

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO