Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Ahlulbayt

Dua al-AhadImam al-Sadik (fvmh) forteller at en som leser denne duaen i 40 morgendager, vil bli regnet blant medhjelperne til Imam Mehdi (måtte Allah forhaste hans tilsynekomst), og hvis han dør før tilsynekomsten av imamen, vil Allah reise ham opp levende fra hans grav så han kan hjelpe imamen. For hvert ord som han leser av denne dauen, vil Allah gi ham 1000 gode gjerninger og vil fjerne fra hans regnskapsbok 1000 synder.

Av:
 

I Allahs navn, Den Barmhjertige, Den Nåderike

Bismillah al-rahman al-rahim

Allah! Herren til det store lyset,

Herren til den opphøyde tronen,

Herren til havet som stormer opp og ned, fram og tilbake i en rett linje, som åpenbarte Tawrat (tora), Injil (evangeliet) og Zabur (Salmenes bok),

Herren til skyggene og de varme vindene,

Og den som åpenbarte den store Koranen. Herren til de nære englene, profetene og sendebudene. Allah! Jeg bønnfaller deg igjennom ditt gavmilde åsyn, igjennom lyset til ditt lysende ansikt, igjennom ditt evige rike.

Du er den evige levende! Du er den selvstendige! Jeg bønnfaller deg igjennom ditt navn som lyser opp himlene og jorden, og igjennom ditt navn som leder alle tidens mennesker, fra de første til de siste, til den rette veien.

Du var den evige levende når ingen fantes før.

Du er den evige levende som kommer til å finnes når alt har død.

Du er den evig levende som for alltid finnes, selv om ingenting eksisterer.

Du er den som oppvekker de døde til livet og fører den levende til døden.

Du er den evig levende. Det finnes ingen gud, unntatt deg!

Allah, hils vår mester og vår veileder den opplyste Imam Mehdi,

Den som kjemper for ditt budskap,

Allahs velsignelser være over ham og hans rene forfedre,

Fra alle troende menn og kvinner, som lever i øst og vest, i daler og på berg, på land og i hav, og fra meg og mine foreldre, med velsignelser like store som Allahs trone og hans ord som finnes i Hans bok.

Allah! Jeg fornyer mitt løfte, min avtale og min underkastelse for ham denne morgen og alle dager i mitt liv. Jeg skal aldri vende meg bort fra ham eller bryte mitt løfte så lenge jeg lever!

Allah!

La meg være en av hans medhjelpere, tilhengere og beskyttere.

En av dem som skynder seg med å gjøre etter hans befaling og adlyde hans ord, og la meg være blant hans venner som konkurrer med hverandre for å vinne hans velbehag og bli martyrer i en kamp ledet av ham.

Allah!

Om døden skiller meg med ham, som du har foreskrevet for alle dine tjenere,

Vekk meg da fra min grav, mens jeg er inn i min kaffan (likklær), det hvite tøyet,

Med et sverd i min hånd, beskyttet av min tro på deg,

Og la meg besvare ropet til den som kaller, som samler alle nære og fjerne.

Allah!

La meg få se ansiktet til den opplyste veilederen og den prisverdige månen (Imam Mehdi)

Og lys opp mine øyner gjennom et blikk på ham.

Forhast hans tilsynekomst, forenkel hans gjenkomst, gi han styrken til å gjøre etter din plan, oppretthold hans lederskap, hjelp ham i hans kamp og støtt ham!

Allah! Fyll ditt land med ham og la dine tjenere leve under det rettferdige styre igjen gjennom ham, for du har sagt, og ditt ord er sant:

’’Fordervelse og ødeleggelse er å se på land og hav, igjennom det menneskene ved sine henders verk har oppnådd.’’ Koranen: 30:41.

Allah!

Vis oss din tjener, dattersønnen til din profet, hvis (hvem sitt) navn er lik navnet til din budbringer, Muhammed.

Så ingen løgn blir seirende og måtte han fjerne løgnen og opprettholde sannheten, og måtte sannheten støtte ham. Allah! Gjør ham til en forsvarer for dine undertrykte tjenere. En hjelp for dem som ikke finner hjelp hos andre enn Deg. Og en gjenoppretter av lovene til din bok, din religion og din profets tradisjon (Sunnah), måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie.

Allah!

Gjør din profet, Muhammed, måtte Allahs velsginelse være over ham og hans familie, gjennom å virkeliggjøre hans drøm, og de som fulgte hans kall glade, og vær nåderik mot oss etter hans tilsynekomst.

Allah!

Gjør ende på menneskenes (Ummahs) smerte gjennom hans nærvær, og påskynd hans gjenkomst, ’’De anser den langt borte, men Vi ser den nær (Imam Mehdis tilsynekomst)’’ Koranen: 70:6-7,

Gjennom Din nåde, du som er den mest Nåderike blant de nåderike!

(Les nå 3 ganger samtidig som du klapper på ditt høyre kne med din høyre hånd etter hver gang):

Skynd deg, skynd deg! Min mester, ya Sahib al-Zaman (mesteren til denne tiden).


På arabisk med latinske bokstaver:

Allhamumma Rabba an-Noril Adhim wa Rabil Qursiyil Rafi wa Rabil Bahri elMasjoori wa Munzila at-Tawratti wa al-Injil waz-Zabor, wa Rabba Dhilli wal Harorri, wa munzil al-Koranil adhim wa rabbal malaiketil muqarrabin wal ambiyaai wal mursalin. Allahumma inni asaluka bi wajhikal al-karim wa bi noori wajhikal muniri wa mulkika al-qadim ya hayyu ya qayyomu asaluka bismikal ladhi ashrakat bihi sammaatu wal ardhona wa bismikal ladhee yaslaho bihil awaloon wal akhiroon ya hayan qabla kulli hayyin wa ya hayyan bada kulli hayyin wa ya hayan hina la hayya ya muhiyal mawta wa momital ahyaai ya hayyu la ilaha illa anta. Allahumma balligh mawlana al-imamal hadiyal mahdiyyal qaima bi amirka salawatullahi alayhi wa ala abbaihi altahirin an jemel almominine wal muminaati fi masharki ardi wa magharibiha, sahlihaa wa jabaliha, barriha wa bahriha, wa anni wa an walidayya, mina swalawaati zinata arshillahi wa midaadi kalimatihi, wama ahsahu ilmuhu wa ahate bihi kitabuhu, allahuma inne ujaddidu lahoo fi sebiaht yaomi ahada wa ma ishto min ayami ahaden wa ekden wa baya laho fi onuki la ahol anah wa la asol abaden. Allhamua ajalni min anasarhi wa awanhi wa aldabin anah wa almusrin ilehi fi qadah hawajhi wa almomtaslin li awamrhi wa almahmin anoh wa alsabikin ila iradthi wa almustashidin bayne yedejh. Allhamoa in ahla bayne wa bayneho almaoto eladi jaltoho ala ibadike hatmen makdiyen fe ekrjini min qabri mutaziren qafni shahren sayfi mujariden qanati mulabyin dawat aldayi fi alhadir wa albaydi. Allahmoa arini altala alrashide wa alkore alhamide wa kahil naziraye binazara mini leho wa ajal farajho wa sahil makraje wa awasi menheje wa aslok bi mahetho wa anfd amroho wa ashdod asreho wa amir allhamoa bih biladik wa ahiy bih abadek fi inka kolt wa kawloke alhak zahre alfasad fi albir wa albahr bima kesbet ayadi alnas fe adhir allahoma lana waliyke wa ibne bint nabyake almosma bi ism rasulyke hata la yasfir bishay min albatil ila masakoho wa yahak alhak wa yakikoho wa ijaloho allahoma mefzan almodlom ibadiyke wa nasirin lemen la yajid nasiren gayrak wa mujadiden lam otil min hakam kitabiyke wa moshayden lama wared min ælam dineyke wa sunan nabiyke sala allah alhi wa alhi. Ijalni allahoma minmen hasentoho min biz almotadin. Allahmoa wa sor nabiyke muhammaden sala allaho alehi wa ala alhi bi royathi wa man tabah ala dawathi wa araham istkantena badaho. Allahmoa iksef hadhi alguma an hadhi alummah bi hodorhi wa ajal lana zohrho wa inhom yarunah baiden wa naraha qaraben bi rahmatiyke ya arahm alrahimin.

Så sier du tre ganger, mens du slår deg på kneet:

Alajal, alajal, ya mawlaya, ya sahib al-zaman!

* Oversatt av Hussein Ali Abbas *Artikler
FUNDAMENTALISME FUNDAMENTALISME

Fundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den...

Kort om Islam Kort om Islam

Denne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Livet etter døden Livet etter døden

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO