Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Ahlulbayt

Lederen til de troende, Imam Ali ibn Abi TalibDenne artikkelen er et beskjedent bidrag som forteller om livet til lederen av de troende, fred være med ham, den første av imamene til de troende, den første av herskerne (wulat) til muslimene og den utvalgte etterfølgeren etter den ærlige og den trofaste Allahs sendebud, seglet til profetene, måtte Allahs velsignelser være over ham og hans familie. Imam Ali var broren til Allahs sendebud og hans faderlige fetter, og hans medhjelper (wazir), hans svigersønn, fordi han var gift med Fatima, mesterinnen til all verdens kvinner. Det fulle navnet til lederen av de troende er Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Han var av etterfølgerne til profetene og de som ble betrodd autoriteten (wasiyyin). Måtte den beste velsignelsen være over ham. Hans kunya (kallenavn) var Abu al-Hassan.

Av:
 
Najaf er gravestedet til Imam Ali (AS) som blir besøkt av millioner mennesker hvert eneste år.

Han ble født i det hellige huset (Kabah) i Mekka på fredag, den 13. dagen av måneden Rajab, tretti år etter Elefantåret. Ingen før eller etter ham ble født i Allahs hus. Det var et spesielt tegn på heder fra Allah for ham. Dette ga Imam Ali en spesiell status.

Imam Alis mor var Fatima, datteren av Asad ibn Hashim ibn Abd Manaf, måtte Allah være tilfreds med henne. Hun var som en mor for Allahs sendebud, måtte Allah velsigne ham og hans familie, og Allahs sendebud vokste opp under hennes omsorg.

Han var takknemlig for hennes vennlighet og hun var blant de første som trodde på ham og hun reiste med ham blant de flyktende. Da hun døde, kledde profeten henne med sin egen skjorte for å beskytte henne fra innsekter under jorden, han brakte henne ned til graven og var med henne, i håp om å hjelpe henne til å besvare spørsmålene hun ble stilt i graven. Han dikterte henne de siste ordene om autoriteten (waliyah) til hennes sønn, lederen til de troende. Denne historien er veldig kjent.

Lederen til de troende, Ali ibn Abi Talib, fred være med ham, og hans brødre var blant de ledende medlemmene av den andre generasjonen til etterkommerne av Hashim. Han vokste opp og ble oppdratt av Allahs sendebud. Han var den første av familien til huset og av følgesvennene som trodde på Allah og Hans sendebud. Han var den første mannen som profeten kalte til Islam og svarte kallet med aksept og godtagelse. Han nølte aldri med å støtte religionen og å kjempe imot polyteister. Han forsvarte alltid troen og kjempet imot de som støttet avvik fra sannheten. Han spredde læren til Sunnah (sedvanen til Profeten) og Koranen, dømte med rettferdighet og kalte mennesker til det gode.

Han var med Allahs sendebud, måtte Allah velsigne ham og hans familie, 23 år etter at profeten offentliggjorde sitt budskap. Han var tretten år i Mekka før flukten. Han gjennomgikk samme forfølgelse som profeten og båret det mest av hans lidelser. Så var han ti år i Medina etter flukten. Der forsvarte imamen profeten fra polyteistene og kjempet med ham imot vantro. Han beskyttet ham med sitt eget liv fra fiendene til religionen til den tiden Allah tok profeten til Hans paradis, reiste han opp til den høyeste plassen i paradiset og tildelte ham Hans velsignelser. På den dagen var lederen til de troende, måtte fred være med ham, trettitre år gammel.

På den dagen profeten døde, ble samfunnet uenig om hans lederskap. Hans sjia, som var Banu Hashim, Salman, Ammar, Abu Dharr, al-Miqdad, Khuzayma ibn Thaibt – mannen som er kjent for de to vitnesbyrdene – Abu Ayyub al-Ansari, Jabir b. Abd Allah al-Ansari, Abu Said al-Khudri og folk som dem blant de viktige Muhajrin og Ansar, sto ennå fast ved at han skulle være etterfølgeren til Allahs sendebud og imamen. De gjorde dette for hans fremstående ære fremfor alle mennesker, hans spesielle kvalifikasjoner, hans evne til å dømme riktig og hans fullkommenhet. Han var den første som sluttet seg til troen, han hadde overlegenhet over alle i kunnskap om lovene, han var av de første som førte Jihad imot fiendene til Islam og i tillegg hadde han en spesiell utmerkelse i gudfryktighet og rettferdighet.

Han hadde også blitt spesielt utpekt av profeten fremfor alle andre slektninger for kvalitetene han hadde, som ingen andre delte med profeten, bortsett fra ham, og utvelgelsen til lederskapet av muslimene på ordre fra Allah, i Koranen. Allah sa:

’’Deres autoritet (wali) er Allah og Hans sendebud og de som tror som forretter bønn og betaler almisse (zakat), mens de bøyer seg for Allah.’’ Koranen: 5:55.

Det er kjent at ingen, bortsett fra ham, hadde betalt almisse, mens han bøyde seg for Allah.

Det er også kjent litterært at ordet Wali betyr ’’den som er mest verdt lederskapet’’ (awla). Det er en uslåelig definisjon av dette ordet. Hvis lederen til de troende, fred være med ham, var ifølge Koranen, mest verdt lederskapet blant folk, var alle forpliktet til å adlyde ham. Hans lydighet er like obligatorisk som lydighet for Allah og lydighet for Hans sendebud for deres autoritet over skapningene, ifølge dette verset.

En annen grunn til å støtte lederen til de troende var det profeten sa på samlingsdagen ved hans hus. Der var Banu Abd al-Muttalib samlet. Han sa:

’’Den som hjelper meg i denne saken vil være min bror, min testamentfullbyrder, min hjelper, min arvtaker og min etterfølger.’’

Lederen til de troende sto opp foran ham fremfor hele forsamlingen, og på den dagen var han den yngste blant dem, og sa:

’’Allahs sendebud, jeg vil hjelpe deg!’’

Så sa profeten:

’’Sitt ned, du er min bror, min trofaste, min hjelper, min arvtaker og min etterfølger.’’

Dette er et klart utsagn om etterfølgerskapen etter profeten.

I tillegg er også det Profeten sa på Ghadir Khum dagen et annet klart bevis. Folk var samlet for å høre på talen til profeten. Profeten sa:

’’Er jeg ikke mer verdt lederskapet enn dere?’’

’’Ja,’’ svarte de.

Så talte han til dem slik han ble beordret uten å være gåtefull eller kryptisk i sin tale. Han sa:

’’Den som aksepterer meg som sin mester, må akseptere Ali som sin mester.’’

På denne måten lot Profeten lydighet for ham og Ali være på samme måte. Den autoriteten profeten hadde over dem, har også Ali over dem. Dette er klart bevis på utvelgelsen av Ali til lederskapet.

Profeten har også sagt til ham følgende ved Tabuk-dagen:

’’Du er for meg det samme som Aron var for Moses, men det kommer ingen profeter etter meg.’’

På denne måten lot han ham ta over lederskapet og ha større ære og heder enn alle andre. Imamen representerte profeten i løpet av hans liv og etter hans død. Koranen forteller om forholdet mellom Moses og Aron. Moses sa:

’’Gjør Aron, min bror, en hjelper for meg av min familie. Gi meg støtte igjennom ham og knytt ham til mitt oppdrag så vi kan glorifisere deg så mye og vi kan komme deg i hu ofte. Du holder øye med oss.’’ Koranen: 20:29-35.

Så sa Allah:

’’Du får din anmodning oppfylt, Moses!’’ Koranen: 20:36.

Dette verset bekreftet at Aron hadde en andel med Moses i profetskapen, og i å hjelpe med å spre budskapet og hans støtte forsterket ham. Moses ba ham også om å representere ham i sitt fravær:

’’Representer meg blant mitt folk. Gjør ting for deres beste og ikke følg veien til de korrupte.’’ Koranen: 7:142.

Dette bekrefter hans etterfølgerskap etter Moses. Allahs sendebud ga Ali alle kvalifikasjoner som profeten Moses hadde gitt Profeten Aron, unntatt profetskapen.  Ali måtte hjelpe sendebudet, støtte ham. Imamen hadde spesiell utmerkelse og gode egenskaper.

Lederskapet til lederen av de troende, fred være med ham, varte tretti år etter profeten, måtte Allah velsigne ham og hans familie. Han var satt til side i løpet av 24 år og seks måneder, og måtte holde seg tilbake og gjør Taqiyah. I løpet av fem år og seks måneder, var han involvert i kriger imot hyklere, som overså deres eder, de urettferdige og de som vek fra religionen.  På samme måte som Allahs sendebud hadde blitt hindret fra å lede igjennom frykt, spionering og flukt, opplevde han også det samme. Derfor hadde han ingen styrke eller makt for å kjempe imot vantro og ingen midler for å forsvare de troende. Så flyktet han og for ti år etter migrasjonen kriget ham imot vantro og var angrepet av hyklere til den tiden Allah, tok ham til Seg selv og lot ham bo i hagene til paradiset.

Døden til lederen av de troende, måtte fred være med ham, forekom ved morgengryet av fredag, 21. Ramadan, i år 40 etter hedsjra. Han var et offer for sverdet. Ibn Muljam al-Muradi, måtte Allah forbanne ham, drepte ham ved moskeen til Kufa, som imamen hadde kommet til for å vekke folk til morgenbønnen på natten av den 19. Ramadan. Ibn Muljim hadde ligget der i vente for ham fra begynnelsen av natten. Da lederen til de troende gikk forbi ham, skjulte Ibn Muljam sitt sverd, latet som om han hvilte rundt mennesker som sov. Så løp Ibn Muljam og slo imamen på toppen av hans hode med sitt sverd som var forgiftet. Imamen var på dødsleie fra natten av 19. Ramadan til den 21. Ramadan. Så døde han som en martyr og møtte sin Herre undertrykket. Han visste om dette før sin tid og han fortalte folk om det fra begynnelsen av. Hans to sønner, Al-Hassan og al-Husayn, fred være med dem, forrettet bønn for ham, vasket ham og kledde ham med likeklær på ordre fra ham. Så båret de ham til al-Ghari ved Najaf i Kufa og de begravde ham der. De fjernet sporene etter hans grav etter ordre fra ham. Imamen visste om hatet til Banu Ummayah og deres styre etter ham. Han visste også om deres ondskapsfulle intensjoner. Derfor var hans grav skjult helt til al-Sadik Jaffar ibn Muhammed, viste til den i løpet av Abbaside regimet. Han besøkte den da han kom for å besøke Abu Jaffar al-Mansur, som var i al-Hirah. Så visste sjia om den fra denne tiden av og de begynte å besøke hans grav. Måtte fred og velsignelse være over Ali og hans rene ætt. Han døde 63 år gammel.

Imam Alis (fvmh) utmerkelse:
 1. Han var den eneste mannen som ble født i Kabah (Allahs hus).
 2. Han var den første som hedret profeten.
 3. Han var den første som forrettet bønn med Profeten.
 4. Han var den første som førte Jihad.
 5. Han var den første som mottok religiøse veiledninger fra Profeten.
 6. Han var den første som samlet Koranen.
 7. Han var den første som ble kalt bror av Profeten i hver anledning.
 8. Han var den første som tok seg av oppdraget om å begrave Profeten.
 9. Han var den første som sov i profetens leie på natten av den dagen profeten flyktet til Medinah.
 10. Han var den første som ble utnevnt leder i slagene profeten ikke deltok i.
 11. Han var den som ble tildelt æren av å resitere Surah al-Barah.
 12. Han var den eneste mannen som ble kalt ’’Den andre Aron’ av Profeten.
 13. Æren av å eie et hus som åpnet seg i gårdsplassen til profetens moské, var utelukkende for Ali.
 14. Han var den første som mottok æren av å bli utnevnt av profeten som etterfølger. Osv.

Imam Ali og tidligere profeter:
 1. Allah ga Adam kunnskapen om Hans navn, mens Ali hadde kunnskapen om hele Boken.
 2. Adam var gift med Eva i hagen av paradiset, mens Allah giftet Imam Ali med Fatima i himmelen.
 3. Allah kalte Noah en ’’Takknemlig tjener,’’ og han ble kalt den andre Adam, mens Imam Ali, fred være med ham, ble kalt Abul Ummah.
 4. Allah utvalgte Abraham som imam eller leder for mennesker, mens Imam Ali var imamen til hele skapelsen, mennesker og Jinn.
 5. Moses ble oppdratt i huset til Farao, mens Imam Ali ble oppdratt i huset til Profeten.
 6. Moses kastet sin stav som ble en slange, mens Imam Ali, mens han fremdeles var i vuggen, delte slangen i to.
 7. Moses er blitt nevnt 230 ganger i Koranen, mens Imam Ali er det blitt referert til i 300 skriftsteder i Koranen. Osv.Artikler
FUNDAMENTALISME FUNDAMENTALISME

Fundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den...

Kort om Islam Kort om Islam

Denne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Livet etter døden Livet etter døden

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO