Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Ahlulbayt

Hva sier Profeten Moses om Profeten Muhammed?Mange har skrevet om dette emnet. Hovedsakelig har de basert sitt argument på følgende vers fra Bibelen:

Av:
 

’’En profet av din midte, av dine brødre, likesom mig, skal Herren din Gud opreise dig, på ham skal I høre.’’ 5Mos: 18:15 eldre versjon fra 1930.

’’En profet vil jeg opreise for dem av deres brødres midte, likesom dig, og jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham.’’ 5Mos: 18:18 eldre versjon fra 1930.

Jeg nevner den gamle versjonen fordi i de nyere versjonene er ordet brødre fjernet. Med vilje eller ikke med vilje, det vil jeg ikke spekulere i.

For uansett om de forandrer eller lar være å forandre, så vil sannheten komme fram. Mange har allerede benyttet en skjev argumentasjon blant muslimer for å bevise Muhammeds omtale i Bibelen ut ifra dette verset, som nye bibeloversettere har blitt klare over.

Blant annet er den skjev og upresis fordi den er gammel og nye metoder er blitt tatt i bruk. Derfor må vi svare på en annen måte og tenke litt annerledes slik at vårt argument vil være uslåelig.

Følgende tidligere argumentasjoner er brukt:

1.    Muhammed ble født på en naturlig måte og Moses ble født på en naturlig måte.
2.    Muhammed ledet sitt folk og Moses ledet sitt folk.
3.    Muhammed var en krigsmann og Moses var også en krigsmann.

Alle disse tre argumentasjonene stemmer, men det betyr ikke at Jesus ikke ledet sitt folk eller at Mohammed og Moses ble født på en helt naturlig måte. For vi vet veldig godt at det fulgt med fødselen til disse to profetene store mirakler. Allah skjulte det Han hadde bevart i moren til Moses. Muhammed ble også født med mange mirakler. Blant annet ble ilden til perserne sloknet og man kunne observere et uvanlig lys. Så det er ikke en helt riktig argumentasjon.

I dag hevder kristne at det som menes med profeten er Johannes Døperen eller Jesus. Når det gjelder den førstenevnte så har han selv benektet å være Elia (Imam Ali) eller profeten (Muhammed).

’’Dette er vitneutsagnet fra Johannes da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre: ’’Hvem er du?’’ Da bekjente han og fornektet ikke – han bekjente: ’’Jeg er ikke Messias.’’ ’’Hvem er du da,’’ spurte de, ’’Er du Elia?’’ ’’Nei, det er jeg ikke,’’ svarte han. De spurte: ’’Er du profeten?’’ ’’Nei,’’ sa han.’’ Johannes’ evangeliet: 1:19-21.

Her kommer det tydelig fram at jødene ventet på to personer: Profeten og Elia, det vil si profeten Muhammed og Imam Ali. Begge to skulle komme på samme tid. De hadde forvekslet Jesus med Profeten Muhammed, Johannes Døperen med Imam Ali og omvendt. Johannes nektet både for å være profeten eller Elia. Derfor kan han ikke være Elia eller profeten.

Mange vil nå si at Imam Ali ikke er Elia, men Elia er en profet. Hvis det var ment profeten Elia og ikke Elia Imam Ali, så er det rart at de spør først om han er Elia og så igjen stiller ham spørsmål om han er profeten? Derfor forstår vi at de spør om to ting, en profet og en ikke profet. Profeten Muhammed er det førstenevnte og Imam Ali er det sistenevnte.

Ingen historieberetning har nevnt noe eksempel på Elia med slike trekk, unntatt de Islamske hadithene som forteller at jødene ventet på Elia, Imam Ali, som ville komme med Profeten.

Men vårt mål er ikke å argumentere for at Imam Ali er Elia, men vår hensikt er å bevise at profeten ikke er Johannes, noe som kommer veldig tydelig fram. Nå har vi igjen bare Jesus, som ikke sa noe spesifikt om emnet, men reagerte på en spesiell måte.

’’Da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de: ’’Dette er profeten som skal komme til verden!’’ Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene.’’ Evangeliet etter Johannes: 6:14-15.

Igjen kommer det fram at det var en profet som skulle komme til denne verden. Hvorfor trakk Jesus seg bort og gikk opp i fjellet hvis han var denne profeten?

Paulus mener at Jesus var større enn Moses og var verdt mer ære enn Moses.

’’Men Jesus ble verdig til å få større ære enn Moses, slik den som bygger et hus, får større ære enn huset.’’ Brevet til hebreerne: 3:3.

Derfor kan vi ikke si at Jesus er lik Moses, for Jesus var verdt mer ære. Derfor stemmer ikke argument om at Jesus var profeten som jødene ventet på slik kristne hevder i dag.

Det aller kraftigste argumentet imot denne troen er det 5Mosesbok nevner om ætten og slekten til denne profeten. Kristne i fellesskap er enige om at Jesus var en israelitt og en jøde. Altså, han tilhørte Israel-stammen. Ifølge Bibelen skal ikke denne profeten være en israelitt.

’’Aldri mer stod det fram i Israel en profet som Moses, som Herren gav seg til kjenne for, ansikt til ansikt.’’ 5mos: 34:10.

Her kommer det fram at det aldri sto fram en profet som Moses i Israel og Jesus er av israelittene. Så hvordan kan han være denne profeten? Nå vil noen mene sikkert at profetien står i fortid. Derfor stemmer ikke dette. Vi kan svare med to knusende og uslåelige argumenter, som både beviser Koranens og vår påstand.

’’Brødre,’’ sa han, ’’det måtte gå i oppfyllelse, det skriftordet som Den Hellige Ånd lot David si om Judas, han som viste vei for dem som grep Jesus.’’ Apostlenes gjerninger: 1:16.

’’Selv min venn som jeg stolte på, han som spiste ved mitt bord, løfter hælen imot meg.’’ Salmenes bok: 41:10.

To viktige ting kommer klart frem i disse to versene fra Bibelen. Peter anser David for å ha kommet med en profeti. Så er spørsmålet, hvordan kan da David bare være en konge? Han må også ha vært en profet. Peters utsagn beviser Koranens påstand om profetskapen til David.

Nå er det igjen bare vår påstand. Legg merke til disse ordene: stolte, spiste. Alt er nevnt i fortid. Det er nevnt i fortid og tiltross for det hevder Peter at det gjelder Jesus. Så hvorfor skal det som er nevnt i fortid gjelde for Jesus, mens det som er nevnt i fortid ikke gjelde for Muhammed?

I tillegg er ikke bibeloversettere nøye med fortid og fremtid. Her har dere et eksempel:

’’I Rama høres rop, gråt og høylytt klage. Rakel gråter over sine barn og vil ikke la seg trøste. For de er ikke mer.’’ Evangeliet etter Matteus: 2:18, versjon: Bibelen med NT05.

’’Rop ble hørt i Rama, gråt og høytlytt klage. Rakel gråt over sine barn og ville ikke la seg trøste. For de er ikke mer.’’ Evangeliet etter Matteus: 2:18.

Her kan vi se tydelig veksling mellom fortid og fremtid. F. eks: ble hørt og høres. Rakel gråt og Rakel gråter. Ville ikke la seg trøste og vil la seg trøste.

Så derfor kan ikke dette utelukke vårt argument. Verken Jesus eller Johannes har hevdet at de var profeten. Ingen blant israelittene eller ikke-israelittene har hevdet at de er denne profeten, unntatt en, og det er Profeten Muhammed, som ble lovet å bli støttet av Elia, nemlig Imam Ali, som skulle være med ham, som vi nevnte i begynnelsen av artikkelen.


Artikler
FUNDAMENTALISME FUNDAMENTALISME

Fundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den...

Kort om Islam Kort om Islam

Denne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Livet etter døden Livet etter døden

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO