Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Ahlulbayt

Diskusjonen som forgikk mellom Imam Ali og Imam Hussain om deres fortrinn fremfor hverandre i tilstedeværelsen av Profet Mohammed (fvmh & hf)En dag satt profeten, og Imam Ali var også tilstedet hos ham. Hussain kom inn og Profeten tok han imot, satt han ved siden av ham og kysset ham. Imam Hussein var seks år på denne tiden. Imam Ali (fvmh) sa: ’’Allahs sendebud! Elsker du min sønn Hussain?’’ Profeten (måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie) svarte: ’’Og hvordan vil du at jeg ikke skal elske ham når han er en del av mine deler.’’

Av:
 
Guds-hus i Mekka, hvor Imam Ali (fvmh) ble født.

Imam Ali (fvmh) sa: ’’Allahs sendebud! Hvem elsker du mest, jeg eller Hussain?’’

Imam Hussain (fred være med ham) sa: ’’Far! Den som har høyst ære og heder vil være mest elsket av Profeten (måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie) og nærmere hans posisjon.’’

Imam Ali (fvmh) sa til sin sønn: ’’Prøver du å si at du har høyere heder og ære enn meg, Hussain?’’
Han sa: ’’Ja, min far!’’

Imam Ali (fvmh) sa til ham: ’’Hussain! Jeg er lederne til troende, tungen til de ærlige, medhjelperen til den utvalgte, gruven til Allahs kunnskap og Hans utvalgte blant Hans skapninger. Jeg er lederen til de som er i først rekke til paradiset og jeg betaler gjelden til Allahs sendebud (måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie). Min onkel er martyrenes fyrste i paradiset og min bror er Jafar al-Tayar som er i paradiset med englene. Jeg er dommeren til Sendebudet, jeg er den som sverget troskap for ham, jeg er den som resiterte Surah al-Tanzil for Mekkas folk på Allahs, Den Opphøyde, ordre. Jeg er den som Allah utpekte fremfor Sine skapninger, jeg er Allahs faste rep, som Allah har beordret Sine skapninger å holde seg til. Han sa: ’’Hold dere alle til Allahs rep.’’

Jeg er Allahs blomstrende stjerne, jeg er den som besøkes av himlenes engler, jeg er Allahs talende tunge, jeg er Allahs autoritet overfor Hans skapninger, jeg er Allahs sterke hånd, jeg er Allahs, Den Opphøyde, åsyn i himlene, jeg er Allahs strålende side, jeg er den som Allah, Ære være Ham og Opphøyd er Ham, sa om og til ære for: ’’Nei, sannelig, hedrede tjenere, som ikke sier noe før Han beordrer dem og gjør etter Hans ordre.’’
Jeg er Allahs pålitelige håndtak, som aldri brekkes, og Allah er den Hørende, den som vet. Jeg er Allahs port, som Han kan oppnås igjennom. Jeg er Allahs kunnskap på Sirat – broen – jeg er Allahs hus. Den som går i det er sikret. Den som holder seg til mitt lederskap og elsker meg, er sikret fra helvetesild. Jeg er den som dreper al-Nakitin – de som bryter pakten, al-Kasitin og al-Markin – de opprørske gruppene. Jeg er faren til de foreldreløse, jeg er tilfluktsstedet til enkene, jeg er ’’Ama yatasalon – om hva da spør de?’’ De vil spørre om mitt lederskap på dommensdag.

Den Opphøyde sa: ’’Og dere vil bli spurt om Allahs nådebevisninger.’’ Jeg er Allahs, Den Opphøyde, nådebevisning som Han benådet med Sine skapninger, jeg er den som Allah sa om og til ære for ’’i dag har jeg fullbrakt deres religion og fullbyrdet Min Nåde overfor dere og akseptert Islam som religion for dere.’’ Den som elsker meg, er en muslim, tror på Islam i dens fullstendige form. Jeg er den som folk ble ledet igjennom.  Allah sa om meg og om mine fiender: Stopp dem! De vil bli spurt – holdes for ansvar for det de har gjort ved å benekte mitt lederskap på dommensdag. Jeg er Nab al-Azam – den store nyheten. Jeg er den som Allah fullbrakte religionen igjennom på Ghadir Khum og Khaibar. Jeg er den som Allahs sendebud (måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie) sa til ære for: ’’Den som anser meg for å være sin mester, må anse Ali for å være sin mester.’’
Jeg er bønnen til den troende. Jeg er Haya ala al-Salat – kom til bønn. Jeg er Haya ala al-Falah – kom til godhet. Om mine fiender ble det åpenbart: ’’En spørrende spurte om en tortur som ville finne sted. For vantro vil det ikke være noe tilflukt fra den.’’ Dette gjelder den som benekter mitt lederskap, og det ble åpenbart om jøden al-Numan ibn al-Harith – måtte Allah, Den Opphøyde, forbanne ham. Jeg er den som kaller mennesker til (Kawthar) brønnen. Er det noen andre enn meg som kaller de troende til brønnen? Jeg er faren til de rene imamene av mine barn. Jeg er rettferdighetsskalaen på dommensdag. Jeg er mesteren til religionen. Jeg leder de troende til godhet og tilgivelse fra min Herre. Mine følgesvenner er frie fra det mine fiender har gjort på dommensdag. Ved døden vil ikke mine følgesvenner være i redsel eller i sorg tilstand, i deres grav vil de ikke bli torturert, og de er vitnesbyrdene (martyrer) og de rettskafne, og hos deres Herre vil de finne glede.

Jeg er den som har tilhengere som har pakt om å ikke ha medlidenhet med den som er imot Allah og Hans sendebud, selv om dette måtte være deres fedre eller barn. Jeg er den som har tilhengere som vil komme inn i paradiset uten regnskap. Jeg er den som har oversikt over navnet til mine tilhengere. Jeg er støttespilleren til de troende og den som går i forbønn for dem hos Herren til hele verden.
Jeg er den som slo med de to sverd, jeg er den som stikket med de to spydene, jeg er drapsmannen til de vantro på Badr-dagen og Hunain dagen. Jeg er den som drev bort den store folkemengden på Uhud-dagen. Jeg er den som slo i hjel Ibn Abdul Waid – måtte Allah, Den Opphøyde, forbanne ham – på Ahzab-dagen. Jeg er drapsmannen til Antar og Merhab. Jeg er drapsmannen til Khaibars ryttere.
Jeg er den som Gabriel den trofaste (fred være med ham) sa om: ’’Det er ingen sverd unntatt Dhul Fikar og det er ingen ung mann unntatt Ali.’’
Jeg er den som erobret Mekkah. Jeg er den som ødela al-Alat og Ussa. Jeg er den som tilintetgjorde den høye Hibl og Minat, de andre tre avgudene. Jeg er den som klatret på Profetens (måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie) skuldre og knuste avgudene. Jeg er den som ødela Yakut, Yauk og Nisr (måtte Allah forbanne dem). Jeg er den som drepte vantro for Allahs skyld. Jeg er den som ga ringen som veldedighet. Jeg er den som sov på Profetens (måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie) plass og beskyttet ham fra polyteistene. Min styrke frykter Jinn. Igjennom meg ble Allah tilbedt.
Jeg er den som taler Allahs sak, jeg er gruven til Allahs kunnskap, jeg er beholderen av kunnskapen til Allahs sendebud, jeg er den som dreper Jamelittene og Sifinittene etter Allahs sendebud. Jeg er den som deler ut paradiset og helevete.’’

Deretter sa ikke imamen (fvmh) noe. Profeten (måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie) sa til Hussain (fred være med ham): ’’Abu Abdillah! Du hørte det din far sa. Det er en av tideler om hans fortrinn og en tusendel av tusen ganger tusen deler av hans gode egenskaper. Og han har høyere posisjon enn dette!’’

Imam Hussain (fvmh) sa: ’’Priset være Allah som ga oss fortrinn fremfor mange av Hans troende tjenere og fremfor alle skapningene. Han hedret vår bestefar spesielt med åpenbaringen, tolkningen, ærlighet og anledning til å holde samtaler med den trofaste Gabriel (fred være med ham) og Allah lot oss være det beste folket av de som Han, den Praktfulle, utvalgte og Han opphøyet vår posisjon fremfor alle andre skapninger.’’

Så sa imam Hussain (fvmh): ’’Du har rett i det du nevner Amir al-Mominin, lederen til de troende.’’

Profeten (måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie) sa: ’’Nevn du, min sønn, dine gode egenskaper.’’

Imam Hussain (fvmh) sa: ’’Min far! Jeg er Hussain sønn av Ali sønn av Abu Talib. Min mor er Fatima al-Zahra, mesterinnen til all verdens kvinner. Min bestefar er Muhammed, den utvalgte (måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie), mesteren til alle Adams barn. Det er ingen tvil om dette. Ali! Min mor har høyere posisjon hos Allah og blant mennesker enn din mor. Min bestefar er bedre enn din bestefar, både i Allahs øyner og blant alle mennesker. Jeg er den som snakket med Gabriel da jeg var i vuggen og ble tatt imot av Israfil! Ali! Du har høyere posisjon hos Allah, Den Opphøyde, enn meg og jeg har fedre, mødre og besteforeldre som har høyere posisjon enn dine.’’

Så omfavnet Imam Hussain (fvmh) sin far og kysset ham. Imam Ali (fred være med ham) omfavnet ham også og han kysset sin sønn Hussain sønn av Ali sønn av Abu Talib, og han sa: ’’Måtte Allah forøke din heder, din ære, din kunnskap og din mildhet. Måtte Allah forbanne de som undertrykker deg, Abu Abdillah!’’ Så gikk Imam Hussain (fred være med ham) tilbake til profeten (måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie).

- Oversatt av Hussein Ali Abbas -Artikler
FUNDAMENTALISME FUNDAMENTALISME

Fundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den...

Kort om Islam Kort om Islam

Denne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Livet etter døden Livet etter døden

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO