Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Ahlulbayt

Kort om profetens datter Fatima Al-Zahra (as)Fatimah al – Zahra (as), var profeten Mohammed (saww) og Khadijahs datter. Fatimah al – Zahra, var gift med Amir – ul – M`umineen Imam Ali ibn Abi Talib. Fatima (as) ble født den 20 Jamadi -11, 45 år etter profetens fødsel. Hun døde tirsdag den 3 Jamadi – 11 i året 11 Hijrah (islamsk kalender når Guds sendebud migrerte fra Mekka til Medina).

Av:
 

Hun levde kun 18 år. Hennes død ble forårsaket av skadene hun pådro seg når hun ble presset av døren mot veggen. Imam Ali (as) tok oppgaven og forberedte hennes kropp for begravelse og fortalte ingen hvor hennes grav var, det var hennes ønske å ikke fortelle folket hvor hun ble begravd. Kun Ahlulbayt (profetens familie) vet hemmeligheten til hennes gravd.

Slik som faren, behersket hun alle de intellektuelle evnene og prestasjoner. Mange vers fra den hellige koranen ble åpenbart til hennes ros og om hennes åndelige ære.
Den hellige profeten hadde gitt henne flere hederlige titler en av dem er, Sayyedatu Nisaa al-Aalameen som betyr, ”verdens kvinne leder”.

Han elsket henne enormt mye. Hver gang hun dro til hennes fars hus, den hellige profeten stod opp til hennes respekt, og gav henne et spesielt sted, og kysset hennes hånd og pleide å si; ”Alt som behager Fatimah, behager Allah (sw), og hva som gjør Fatimah sint, gjør Allah (sw) sint”. Hun og Ali hadde to sønner, Imam Hassan og Imam Hussein, også en tredje sønn, Muhsin, som døde av (spontant) abort, pga skadene av Fatimah vedvarende. De hadde også to døtre, Zaynab og Umm Kulthum.

Alle og enhver som følger Fatimahs, levemåte vil finne denne kvinnen som et perfekt eksempel, og en skole i seg selv i de forkjellige livs demoner, og derfor et forbilde for hver kvinne og mann. Det var hun som støttet hennes far i hans rop til Islam, hun sammen med andre få trofaste tilhengere i Abi Talibs dal, opprettholdt harde lidelser begått av Quraysh avguder… Det var hun som støttet Amir-ul-M`mnin, som forsterket Islamsk grunnleggelse, etter profetens (fvmh) død.

Hun lidte de harde smerter og grusomhetene av de vanskelige omstendighetene som omringet henne når hun valgte veien som leder til neste liv, istedenfor den som ledet denne verden. Hun giftete seg med Ali (as), å forbindet (seg med) han med faren Rasulallah, for å støtte og forsterke begge, Risalah og Imamah, så vel som å danne en islamsk stiftelse og overbringe Allahs budskap… og dette er den beste modellen og eksempel en muslimsk kvinne kunne eventuelt følge.

Noen andre egenskaper som Fatimah pyntet seg selv med, som burde være modell for hvert samfunn og nasjon som vil utvikle seg, er Zuhd eller ikke – tilknytning av materielle ting, godhet og vennlighet, uselviskhet, utholdenhet i ansiktet etter harde lidelser, og mange andre meget adelige karakterer.

Historien som er nevnt om å mate de trenge i Surah, Alinsan (Mennesket), er det beste beviset for det:

De gav deres mat, som bestod av noen få stykker av brød, til tre trengende mennesker, tre dager etter hverandre. Dette etter at de hadde sverget for å faste tre dager for Allah (sw) for bedring av deres to sønner Hassan og Hussein fra sykdommen.
På den første dagen når de skulle åpne fasten, en fattig person banket på deres dør og spurte om mat. De gav all deres mat, og lot seg selv sultne. De gjorde det samme neste dag når et foreldreløst barn banket på deres dør og spurte om mat. På den tredje dagen gav de all deres mat til en fange, som kom til dem for hjelp.

Allah den allmektige åpenbarte en hel Surah, (76) vers 8 i hensyn til å rose deres oppførsel; ” De gav mat til den fattige, den foreldreløse og fangen, selv om de trengte den.”

Oversatt av Zahra Khalil fra boka Fundamentals of Islam skrevet av Imam Muhammad Shirazi

-----------------------------------
SAWW - Salla-llahu-alayhi-wa-aalih betyr fred og velsignelser av Allah er på ham og hans rene sjel. Denne påkallingen er laget ut av respekt og hengivenhet etter omtalen av navnet av den siste budet av Allah.
SW – Sophanahu wa taa alaa. Denne påkallingen er laget ut av respekt og hengivenhet etter omtalen av navnet til Allah (gud)
AS- Alayhi Salam, betyr at fred er med ham. Denne påkallingen er laget etter omtalen av navnet av de tolv feilfrie imamen, pga respekt. Alayhas salam betyr fred på henne, blir brukt for respekt av kvinnen, her Fatima Alzahra.Artikler
FUNDAMENTALISME FUNDAMENTALISME

Fundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den...

Kort om Islam Kort om Islam

Denne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Livet etter døden Livet etter døden

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO