Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Ahlulbayt

kort biografi om Profeten Mohammed (SAWW)Mohammed, sønn av Abdullah og Amina bint Wahab ble født ved daggry fredag, den 17. Rabi i elefant året i Mekka, under Casras herskelse, den "rettferdige" kongen av Persia.

Av:
 

Når profeten Mohammed fred være med han var 40 år gammel mottok han Guddommelige åpenbaring . Erkeengelen Gabriel kom ned til han mens han var i hulen Hara som ligger i et fjell nær Mekka, og åpenbarte ham den første verset i den hellige Koranen, som lyder: "Les i din Herres navn! Han som skapte... (96):1

Da startet Profeten Mohammed (SAWW) å fortelle om den Guddommelige beskjeden til Mekkas folk; O Mennesket, "si at det er ingen andre Gud utenom Allah (sw), og dere vil bli lykkelig og ha framgang".

Mekkas folk var hedninger. De gjorde narr av han og forårsaket han stor lidelse, i så stor grad at han sa, "Ingen andre profeter har lidd mer enn meg".

Bare noen få aksepterte hans budskap og den første blant dem var Imam Ali (AS), så Profetens kone, Khadijah (AS) og deretter få andre.

Når hedningenes undertrykkelse på de nye muslimene økte, forlot Profeten Mohammed (SAWW) byen Mekka og reiste til Medina.

Utvandringen fra Mekka til Medina markerte utgangspunktet for muslimenes kalender.

I Medina økte tallet på muslimene. Der ble en Islamsk stat stiftet og begynte å vokse til å bli en sterk stat, i den grad at det utmerket seg blant verdens sivilisasjon så vel som stater og religioner.

Allahs elskede profet Mohammed (SAWW) møtte flere kriger og konflikter i løpet av hans tid. Grunnen var aggresjonen fra hedninger, jøder og kristne mot muslimene.

I alle disse konfliktene utførte Profeten (SAWW) fredelig politikk, barmhjertelighet og moralsk dyd med hans fiender. Derfor endte omkring 80 store konflikter med totalt 1400 skadde fra begge sider.

Fra den første dagen av hans Guddomlige oppgave inntil hans død, ble Koranen sendt til profeten Mohammed (SAWW) i forkjellige anledninger inntil denne hellige boken var blitt komplett. Det hele budskapet fra Allah (sw) varte i 23 år gjennom profet Mohammed (SAWW).

I løpet av denne tida formulerte og organiserte profeten ting for muslimer. På den måten oppførte profeten seg som levende Koran for folket. Han lærte dem om den Guddommelige boka og dens visdom, han formulerte regler for deres tilbedelse, forretning, samt regler for deres sosiale og politiske handlinger.

Allah (sw), den mest høye sendte det verset til den Hellige Koranen: " I dag har Jeg fullbrakt deres religion og fullbyrdet Min nåde mot dere, og godtatt islam som religion for dere." (5):3

I hans siste dager ble Allahs sendebud, profet Mohammed (SAWW) syk. Profeten døde den 28 safar i året 11 Hijra. Imam Ali (AS) tok oppgaven og forberedte Profetens kropp for begravelse. Den hellige kroppen ble begravd i Medina, hvor hans hellige skrin står der i dag.

Rasulollah som betyr Allahs sendebud, betyr også oppriktighet, sannferdighet, ærlighet, høy moralsk dyktighet, høy nivå av kunnskap, tålmodighet, vennlighet, tilgivenhet, gavmildhet, mot, tapperhet, selvkontroll, fromhet, anstendighet, dyd, ufeilbarlighet og rettferdighet.

Hans fysiske form var best, og hans fjes var strålende og attraktiv. Kort sagt han var den sentrale personen av religion og sivilisasjon. Det har ikke eksistert en slik person som han før, heller vil det aldri eksistere noen som han i fremtiden. Han er en profet for muslimene og med ham kom Islam til eksistens. Hans religion er den beste av alle religioner fordi den er komplett. Hans bok er den beste av alle bøker for det er Guds ord. Koranen er ren og perfekt som Guddommelig veiviser for menneskeheten. Derfor ble Koranen sendt til Guds mest elskede skapning, profet Mohammed (SAWW).

Allah (SW) forteller flere steder i Koranen om profet Mohammed (SAWW) at han er den reneste og beste av dem alle.

-------------------------------------
SW – Sophanahu wa taa alaa. Denne påkallingen er laget ut av respekt og hengivenhet etter omtalen av navnet til Allah (gud)
AS- Alayhi Salam, betyr at fred er med ham. Denne påkallingen er laget etter omtalen av navnet av de tolv feilfrie imamen, pga respekt. Alayhas salam betyr fred på henne, blir brukt for respekt av kvinnen, her Profetens kone, Khadijah.
SAWW - Salla-llahu-alayhi-wa-aalih betyr fred og velsignelser av Allah er på ham og hans rene sjel. Denne påkallingen er laget ut av respekt og hengivenhet etter omtalen av navnet av den siste budet av Allah.


Artikler
FUNDAMENTALISME FUNDAMENTALISME

Fundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den...

Kort om Islam Kort om Islam

Denne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Livet etter døden Livet etter døden

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO