Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Ahlulbayt

kort om Profeten Mohammed (fvmh)Mohammed, sønnen til Abdullah og Aminah, Islams hellige profet, ble født i byen Mekka i år 570 år e. kr. Når han var 40 år gammel, år 610, ble han utvalgt av Allah (sw) og fikk Hans første åpenbaring. Han preket monoteisme og bekjempet alle former av polyteisme.

Av:
 
Medina moskeen som er også graveplassen til kjære profet Mohammed (saaw)

Da han begynte å spre Islams budskap, ble han og vennene hans forfulgt og gjennomgikk alvorlige lidelser. Derfor ble Mohammed oppfordret av Allah (sw) år 612 til å vandre ut til Yathrib (senere kalt Medina). Under en kort tidsperiode på 23 år fullførte han sin profetiske misjon. Profeten døde i en alder av 63 år og ble begravd i Medina.

Allah (sw), i Koranen, kaller Mohammed og sier til ham:

”Vi har ikke sendt deg annet enn en barmhjertighet til mennesker.”

Profeten Mohammed fremste anstrengelser gikk ut på å skape fred og enighet blant menneskene og unnvike krig og blodutgytelse. Han lyktes å føre de arabiske stammenes kriger til døden og bygge en stat basert på islamske prinsipper.

Profeten var annerledes enn en vanlig mann med vanlig menneskelig karakter og menneskelig behov. Han levde et enkelt liv og betraktet seg ikke selv for å være bedre enn andre. Men han er ”i likhet med alle Allah’s profeter” fri fra synd (masum), hvilket innbærer at han ikke kunne misforstå Allah’s budskap, og heller ikke formidle det feilaktig til menneskene. Han sa heller ikke budskapet på en annen måte enn slik han skulle gjøre. En profet sendt av Allah kan aldri forvrenge budskapet eller misforstå det når han preker det. Menneskene skulle, derfor, følge han som et ideal og et forbilde.

Profeten var, på grunn av sin gode moral, kjent for sin store hederlighet og barmhjertighet blant sitt folk allerede før åpenbaringen. Etter åpenbaringen priset Gud moralen hans i den hellige boken gjennom å si:

”Og du har sannelig edle moraliske egenskaper.” Koranen.

Han var analfabet. Hans analfabetisme er et bevis på at Koranen er åpenbart. Det er også et svar til dem som påstår at han skulle ha forfattet Koranen, som har en veltalenhet som overrasker arabiske språkvitenskapsmenn.

Mohammed var den siste profeten som Allah (sw) har sendt og Han kommer ikke til å sende noen flere profeter etter ham. Det budskapet Profeten formidlet til menneskeheten er fullbrakt av Allah (sw). Budskapet har ikke gått i stykker eller forvrengt for å bli rettet. Dermed behøver heller ikke noen nye profeter å komme.


Artikler
FUNDAMENTALISME FUNDAMENTALISME

Fundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den...

Kort om Islam Kort om Islam

Denne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Livet etter døden Livet etter døden

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO