Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Ahlulbayt

Ni hadither (beretninger) fra al-Kafi boken, skrevet av al-Kulayni, om Profeten Mohammed (saaw)Denne artikkelen beskriver gjennom populære kilder i islamske bøker, hvor høyt elsket profet Mohammed og hans familie var av Gud. Den beskriver også hvordan Gud skapte profet Mohammed og hans familie.

Av:
 
Bildet viser mosken til profet Mohammed (saaw) i byen Medina.

Al-Husayn ibn Abdallah sa følgende: Jeg spurte Abu Abdillah (det vil si Imam Jaffar al-Sadik): ”Var Allahs sendebud, Profeten Mohammed, mesteren av Adams barn? ”Imamen sa: ”Ved Allah, han var mesteren til alt som Allah hadde skapt. Allah har ikke skapt en skapning bedre enn Mohammed.”

Kilder: al-Kafi boken, skrevet av al-Kulayni, H, Ch.111, h 1.

Amir al-Mominin Imam Ali har sagt: ”Allah har ikke skapt en skapning bedre enn Mohammed.

Kilder: h, ch. 111, h 2.

Abu Abdillah, Imam Sadik, sa: Allah, Den helligste, den høyeste, har sagt: ”Å Mohammed, jeg har skapt deg og Ali av et lys, en ånd uten kropp, før jeg hadde skapt min himmel, min jord, min trone og mitt hav. Du fortsettet å takke meg og snakket om min makt. Så samlet jeg åndene av begge dere og skapte dere av en ånd. Ånden fortsettet å snakke om min makt, min hellighet og takket meg. Jeg delte (åndene) til to og to, så de ble fire: En ga jeg til Mohammed, en til Ali, Al-Hassan og al-Hussein fikk to av dem.'' Så skapte Allah Fatima fra ånden som ble skapt først uten en kropp. Så tørket han oss med hans høyre hånd så lyset hans nådde alle oss.”

Kilder: al-Kafi boken,H, Ch. 111, h 3

Abu Hamza sa følgende: Jeg hørte Abu Jaffar, Imam Bakir, si: ”Allah, den høyeste, åpenbarte til Mohammed: Å Mohammed Jeg skapte deg. Du eksisterte ikke. Jeg blåste i deg min Ånd. Det var en ære som jeg æret deg med da jeg gjorde alle skapninger forpliktet til å lyde deg. Den som adlyder deg har adlydt meg og den som ikke adlyder deg har ikke adlydt meg. Jeg har også gjort det obligatorisk å adlyde Ali og hans etterkommere, som jeg har utvalgt for meg selv.”

Kilder: H, Ch. 111, h 4

Mohammed ibn Sinan har sagt følgende: ”Engang var jeg hos Abu Jaffar, den andre, Imam Jawad, og jeg nevnte forskjellen blant sjiamuslimene. Imamen sa: Å Mohammed, Allah, Den helligste, den høyeste, er alene den evigvarende. Han skapte Mohammed, Ali og Fatima. De var der for en tusen Dahr (en periode) siden. Så skapte han alle andre ting. Han gjorde dem vitner overfor skapelsen av alle andre ting, og gjorde (alle skapninger) forpliktet til å lyde dem og ga dem kontroll over affærene til skapelsen. De kan gjøre lovlig hva de vil, og gjøre ulovlig hva de vil, men de vil aldri gjøre noe annet enn det Allah, Den Helligste, Den høyeste, ville gjort.”

Så fortsettet ham: ”Å Mohammed, dette er en religion hvis det ble gått over grensene dens vil det føre det til ekstremisme og om den ble ignorert vil det være fornedrelse og disse som vil holde seg til den ordentlig vil ha det passende. Så begrip det, å Mohammed.”

Kilder: H, Ch. 111, h 5

Abu Abdillah har sagt følgende: Noen mennesker fra Qurasyh spurte Allahs sendebud:”Du er den siste av alle profeter, hvordan ble du da mer utmerket enn alle profeter?” Allahs sendebud sa: ”Jeg var den første som trodde på Herren min, og den første som svarte Allah da han sluttet pakt med profetene og sa: ”Er jeg ikke Herren deres? ”Alle svarte: ”Ja. Du er Herren vår. ”Jeg var profeten som sa: ”Ja. Du er Herren vår! ”Jeg var den første som bekjente at Allah er Herren.”

Kilder: H, ch. 111, h 6

Al-Mufaddal har sagt følgende: Jeg spurte Abu Abdillah: ”Hvordan var dere da dere var under skyggen?” Imamen sa: ”Å Mufaddal, vi var i Herrens nærvær og det var ikke noe annet i den grønne skyggen. Vi snakket om Hans ære, Hellighet, takket Ham som en Herre og snakket om Hans majestet. Det var ikke noen engler, i nærheten av Herre, og heller ikke en som har ånd andre enn oss. Vi var i Hans nærvær inntil han bestemte å skape alle ting. Så skapte han hva enn han ville, engler og alle andre ting. Så ble kunnskapen om dette gitt til oss.”

Kilder: H, Ch. 111, h 7

Sinan ibn Turayf sa følgende: Jeg hørte Abu Abdillah si: ”Vi er den første familien hvis navn Allah har opphøyet. Da han skapte himlene og jorden oppfordret han en roper til å rope: ”Jeg vitner at det ikke er noen herre ved siden av Allah, tre ganger. Jeg vitner at Mohammed er Allahs sendebud, tre ganger. Jeg vitner at Ali er Amir al-Muminin, de troendes leder, i sannhet, tre ganger.”

Kilder: H, Ch. 111, h 8.

Abu Abdillah sa følgende: ”Allah var da ingen var. Han har skapt var og plassen og skapt lyset fra lysene som lyset opp alt. Han gjorde slik at det strømmet (lys fra lysene) fra Hans eget lys som lyset alt lyset. Det var lyset han skapte av Mohammed og Ali. Begge var de første to lysene som fortsettet å lyse, fordi ingenting hadde kommet før dem. De fortsettet å strømme ut fra de rene og de rensete igjennom rene generasjoner, inntil de skilte seg fra hverandre i to rene personer: Abdullah og Abu Talib.”

Kilder: H, Ch. 111, h 9.


Artikler
FUNDAMENTALISME FUNDAMENTALISME

Fundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den...

Kort om Islam Kort om Islam

Denne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Livet etter døden Livet etter døden

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO