Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Ahlulbayt

Imam Ali, ifølge sunnimuslimenes bøkerHvem er Imam Ali (a). Han var den første som ble muslim etter profet Mohammed (fvmh), han var sammen med profeten døgnet rundt. Det var nemelig profet Mohammed (fvmh) som oppdro Ali den beste oppdragelsen. Denne teksten innholder over femti beretninger fra profet Mohammed (fvmh) som forteller om Imam Ali (a). Beretningene er hentet fra kjente kilder innen sunnimuslimenes bøker.

Av:
 
Tegning av Imam Ali (AS)

Profeten sa: ''Tittelen til den troendes bok er å elske Ali.''
Kilder. Al-Manaqib of ibn Al-Maghazeli, p. 243. Tarikh Baghadad of al-Khatib al-Baghdadi, 4/410. Al-Jami of al-Sayuti, 3/145.

Profeten sa: ''Det er intet sverd som Dhul-Fiqar og det er ingen ung-mann som Ali.''
Kilder: Mustadrak al-Sahihain of al-Hakim al-Nisabori, 2/385.

Profeten sa: ''Han som løfter fanen min i denne verden og heretter er Ali.''
Kilder: Kenz al-Omal, 6/122. Al-Tabari, 2/201. Fadha'il of Ahmad, 253. Ibn al-Maghazeli, 42/200.

Profeten sa: ''Min Herre beordret meg å lukke alle dører bortsett fra Alis dør.''
Kilder: Al-Khasa'is of al-Nisa'i, 13. Mustadrak al-Sahihain of al-Hakim al-Nisabori,3/125. Al-Tirmidhi 13/173. Al-Bayhaqi, 7/65. Musnad Ahmad, 4/369.

Profeten sa: ''De rettskafne troende er tre: Den troende av al-YaSin, den troende under Faraos regjeringstid, og den beste av dem alle er Ali.''
Kilder: al-Manaqib of Ahmad, 194. Al-Jami of al-Suyuti 2/83.

Profeten sa: ''Den som ønsker å leve som meg og dø som meg må følge Ali etter meg.''
Kilder: Musnad of Ahmad, 5/94.

Profeten sa: ''Utroperen roper på dommedagen: ''Å Muhammed, Velsignet være din far Ibrahim og velsignet være din bror Ali.''
Kilder: Fadha'il of Ahmad, 253. Ibn Al-Maghazeli 67.

Profeten sa: ''Hver profet har en etterfølger og en arvtager. Og min etterfølger og arvtager er Ali.''
Kilder. Kenz al-Omal, 6/158. Shawahid al-Tanzil, 2/223.

Profeten sa: ''Kjære Allah, la meg ikke dø før du viser meg Alis ansikt.''
Kilder: Al-Riyadh al-Nudhra, 2/201.

Profeten sa: ''Vi er skapt av samme tre, jeg og Ali.''
Kilder: al-Tirmidhi, 13/178.

Profeten sa: ''Den mest kyndige person i mitt folk etter meg er Ali.''
Kilder: Manakib al-Imam Ali ibn Abi Talib of ibn al-Maghazeli al-Shafi'i.

Profeten sa: ''Pryd deres forsamlinger ved å omtale Ali.''
Kilder: Mustadrak al-Sahihain of al-Hakim al-Nisabori, 3/109. Musnad Ahmad, 4/368, 5/419.

Profeten sa: ''Den mest forstandige person i mitt folk er Ali.''
Kilder: Ibn al-Maghazeli, 70. Arjah al-MatAlib, 544.

Profeten sa: ''Jeg er en advarer og veilederen etter meg er Ali.''
Kilder: Musnad Ahmad, 1/151.

Profeten sa: ''Befrielse fra helvetesild er igjennom å elske Ali.''
Kilder: Mustadrak al-Sahihain of al-Hakim al-Nisabori, 2/241.

Profeten sa: ''For hver den som jeg er herre skal Ali være herre.''
Kilder: Mustadrak al-Sahihain of al-Hakim al-Nisabori, 3/129.

Profeten sa: ''Det hadde ikke vært en passende person for Fatima om Allah ikke hadde skapt Ali.''
Kilder: Haliyat al-Awliya, 1/34. Ibn al-Maghzeli, 242.

Profeten sa: ''For de som tror på meg og stoler på meg anbefaler jeg dem å følge Alis wilayat (lederskap).''
Kilder: Al-Jami of al-Suyuti, 1/230.

Profeten sa: ''Den første av dere som kommer til det endeløsehavet er den første iblant dere som aksepterte Islam, og det er: Ali.''
Kilder: Al-Tabarni, 5/32.

Profeten sa: ''Ingen greier å passere forbi al-Sirat (broen) uten å følge Alis wilayat (lederskap).''
Kilder: Ibn Al-Maghazeli, 15. Al-Istiab, 2/457.

Profeten sa: ''Ingen andre enn meg skal få lov til å forkynne istedenfor meg bortsett fra Ali.''
Kilder: Musnad Ahmad, 4/263.

Profeten sa: ''Den mest ulykkelige personen fra verdens begynnelse og til enden er Alis morder.''
Kilder: Musnad Ahmad, 4/263.

Profeten sa: ''Det er et tre i Paradiset som heter Tuba (Tuba= salig, salighet). Treets rot er i Alis hus og treets grener er Ali.''
Kilder: Musnad Ahmad, 4/370.

Profeten sa: ''Ali er den som skiller mellom sannheten og falskheten.''
Kilder: Sahihain of al-Hakim al-Nisabori, 3/132. Musnad Ahmad, 1/331.

Profeten sa: ''Den mest rettskafne personen er Ali.''
Kilder: Al-Bayhaqi, 4/35.

Profeten sa: ''Alis hånd og min hånd er likedan i retten.''
Kilder: Al-Tabari, 2/272. Al-Tirmidhi, 2/299.

Profeten sa: ''Ali er min bror i denne verden og heretter.''
Kilder: Al-Tirmidhi.

Profeten sa: ''Ali er den beste av menneskehten og den som fornekter dette er en vantro.''
Kilder: Yanabi al-Mawda, 233.

Profeten sa: ''Ali er Hots porten og den som går inn igjennom den er en troende.''
Kilder: Mustadrak al-Sahihain of al-Hakim al-Nisabori. Kenz al-Omal, 6/156.

Profeten sa: ''Ali er godhetens imam og den som kjemper imot de urettferdige. En vinner er hans støtter og en taper er hans svikter.''
Kilder: Kenz al-Omal, 6/153. Al-Darqatani.

Profeten sa: ''Ali er de gudfryktiges imam, de troendes leder og de prektiges leder.''
Kilder: Mustadrak al-Sahihain of al-Hakim al-Nisabori, 3/129.

Profeten sa: ''Ali er for meg som Haroun var for Moses.''
Kilder: Mustadrak al-Sahihain of al-Hakim al-Nisabori, 3/137.

Profeten sa: ''Den rett Ali har ovenfor dette folket er lik den rett en far har ovenfor sin sønn.''
Kilder: Sahih Muslim, 2/361. Musnad Ahmad, 3/198. Al-Tirmidhi, 2/299.

Profeten sa: ''Ali er med Koranen og Koranen er med Ali.''
Kilder: Sahih Bukhari, 5/19. Sahih Muslim, 2/360. Al-Tirmidhi, 5/304. Musnad Ahmad, 3/328.

Profeten sa: ''Ali og hans sjia er vinnerne.''
Kilder: Ibn Al-Maghazeli, 47. Mizan al-Itidal, 2/313.

Profeten sa: ''Ali er min kunnskaps port og den som forklarer mitt folk hva jeg er sendt med.''
Kilder: Al-Darr al-Manthour, 6/379.

Profeten sa: ''Å elske Ali er tro og å hate Ali er hykleri.''
Kilder: Al-Khawarizmi, 346. Fara'id al-Samateen.

Profeten sa: ''Ali er den som deler ut paradiset og helvete.''
Kilder: Mustadrak al-Sahihain of al-Hakim al-Nisabori, 3/127.

Profeten sa: ''Alis stilling iblant dette folket er lik Surat Qul hu Allahu Ahad i Koranen.''
Kilder: Sahih Muslim, 1/48.

Profeten sa: ''Ali er den elskede av to venner (dvs. Allahs khaliler), meg selv og Ibrahim.''
Kilder: Yanabi al-Mawada, 88.

Profeten sa: ''Den som forlater Ali forlater meg og den som forlater meg forlater Allah.''
Kilder: Ibn Al-Maghazeli, 45.

Profeten sa: ''Ali er av meg og jeg er av ham. Han er de troendes Vali (beskytter) etter meg.''
Kilder: Yanabi al-Mawada, 125.

Profeten sa: ''Ali er den mest elskede, iblant Allahs skapninger, av Allah og Hans Sendebud.''
Kilder: Kenz al-Omal, 5/33.

Profeten sa: ''Å omtale Ali er en slags form for Gudsdyrkelse og å se på ham er en slags form for Gudsdyrkelse.''
Kilder: Mustadrak al-Sahihian of al-Hakim al-Nisabori, 3/123.

Profeten sa: ''Å elske Ali er en godgjerning, så ikke tilintetgjør den med ondegjerninger.''
Kilder: Al-Tabarani. Yanabi al-Mawada, 2/3.

Profeten sa: ''Ali har samme stilling som Kabba (i Mekka).''
Kilder: Musnad Ahmad, 3/82.

Profeten sa: ''Ali er av meg, som mitt hode er av min kropp.''
Kilder: Mustadrak al-Sahihain of al-Hakim al-Nisabori, 3/141.

Profeten sa: ''Min etterfølger er Ali ibn Abu Talib og etter ham er mine barnebarn, Hassan og Hussein, og etter dem er ni av Imam Husseins barn. Om Hussein dør, så skal hans sønn Ali være leder. Om Ali dør, så skal hans sønn Muhammed være leder. Om Muhammed dør, så skal hans sønn Ja'far være leder. Om Ja'far dør, så skal hans sønn Musa være leder. Om Musa dør, så skal hans sønn Ali være leder. Om Ali dør, så skal hans sønn Muhammed være leder. Om Muhammed dør, så skal hans sønn Ali være leder. Om Ali dør, så skal hans sønn Hassan være leder. Om Hassan dør, så skal hans sønn Hujat Muhammed al-Mahdi være leder. Disse er de tolv (imamene, profetens etterfølgere). Jeg sa til dere navnene så dere ikke skal fare vill etter meg.''
Kilder: Yanabi al-Mouada 76/3/94.

Profeten sa: ''Jeg, Ali, Hassan, Hussein og ni av Husseins barn er renset og feilfrie.''
Kilder: Yanabi al-Mawoda 2/56/3/77.


Artikler
FUNDAMENTALISME FUNDAMENTALISME

Fundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den...

Kort om Islam Kort om Islam

Denne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Livet etter døden Livet etter døden

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO