Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Ahlulbayt

Ali, Hassan og Hussein, ifølge sunnimuslimenes bøkerHvorfor er muslimer spredt? Hvorfor klarer de ikke holde sammen? Har profeten rådet oss om dette? Kan vi holde sammen igjen? Denne artikkelen forteller om beretninger om Ahlulbayt som var sentralt i profet Mohammed (fvmh) sitt liv. Profeten har sagt om vi holder oss til Ahlulbayt og Koranen vil vi aldri gå oss bort eller bli spredt.

Av:
 
Bildet viser Najaf og Medina

Profeten sa: ''Elsk Allah på grunn av hans nåde mot dere. Elsk meg på grunn av dere elsker Allah. Elsk min Ahlulbayt på grunn av dere elsker meg.''
Kilder: Al-Tarmadi. Al-Mustadrak.

Profeten sa: ''Gabriel fortalte meg at Hussein skal bli drept ved Eufrat elven.''
Kilder: Musnad Ahmad.

Profeten sa: ''Jeg er et menneske og jeg er på vei med å svare på dødsropet. Jeg etterlater etter meg to dyrebare ting: Den første tingen er Allahs bok, den er veiledning og lys. Den som følger den er på en rett vei og den som vender sin rygg til den er villfarende. Den andre tingen er min Ahlulbayt. Måtte dere huske min Ahlulbayt i Allahs navn! Måtte dere huske min Ahlulbayt i Allahs navn.''
Kilder: Musnad Ahmad.

Profeten sa: ''Allah utvalgte av Ismaels barn Kenane. Han utvalgte av Qurayish Bani Hashim. Han utvalgte av Bani Hashim meg.''
Kilder: Al-Taramdi. Sahih Muslim.

Profeten sa: ''Allah, Den Opphøyde, utvalgte av Abrahams barn Ismael. Han utvalgte av Ismaels barn Bani Kenane. Han utvalgte av Bani Kenane Quraisyh. Han utvalgte av Qurayish Bani Hashim. Han utvalgte av Bani Hashim meg.''
Kilder: Al-Tarmadi.

Profeten sa: ''Allah beordret meg å elske fire og fortalte meg at han elsker dem: Ali er iblant dem, og de andre er) Abu Dhar, Mukdad og Salman.''
Kilder: al-Tarmadi. Sunan ibn Majah. Mustadrak al-Hakim.

Profeten sa: ''Kalifene etter meg er lik antallet høvdingene av Moses' folket.'' Ifølge Koranen så var antallet høvdinger av Israels barn tolv (Les Koranen: 5:12).
Kilder: Boken al-Kamal, skrevet av ibn Ul-Day.

Profeten sa: ''Min Ahlulbayt er lik Noahs ark. Den som går om bord på den er reddet og den som vender sin rygg til den drukner.''
Kilder: Mustadrak al-Hakim.

Profeten sa: ''Jeg etterlater to dyrebare ting: Allahs bok, et bind som er mellom himmelen og jorden og min Ahlulbayt. De skal ikke skille seg fra hverandre (Allahs bok og Ahlulbayt), inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløsehavet.''
Kilder: Musnad Ahmad. Al-Tabrani al-Mujam al-Kabir.

Profeten sa: ''Jeg er visdommens hus og Ali er dets dør.''
Kilder: Al-Tarmadi.

Profeten sa: ''Jeg er kunnskapens by og Ali er dens port. Den som søker etter kunnskap må først gå igjennom porten.''
Kilder. Al-Akili. Boken al-Kamal, skrevet av Ibn Al-Uday. Al-Tabrani al-Majam al-Kebir. Al-Mustadrak, skrevet av al-Hakim.

Profeten sa: ''Å hate Bani Hashim og Al-Ansar er vantro og å hate araberne er hykleri.''
Kilder: Al-Tabrani, al-Majam al-Kebir.

Profeten sa: ''Hussein er av meg og jeg er av ham. Allah elsker den som elsker Hussein. Al-Hassan og al-Hussein er av al-Asbat (barnebarn til mors side).''
Kilder: Al-Tarmadi.

Profeten sa: ''Hassan og Hussein er mesterene til all paradisets ungdommer.''
Kilder: Al-Tarmadi.

Profeten sa: ''Hassan og Hussein er mesterene til al paradisets ungdommer og deres far er bedre enn dem.''
Kilder: Al-Mustadrak, skrevet av al-Hakim.

Profeten sa: ''Hassan er av meg og Hussein er av Ali.''
Kilder: Musnad Ahmad.

Profeten sa: ''Den beste av mine brødre er Ali og den beste av mine onkler er Hamza.''
Kilder: Musnad Al-Furdos, skrevet av al-Daylami.

Profeten sa: ''Allahs nåde være med Ali! Å Allah! La sannheten være rundt ham hvor han enn gikk.''
Kilder: Al-Nisai.

Profeten sa: ''Mesterene til all paradisets ungdommer er fem: Hassan, Hussein, ibn Umar, Sa'id ibn Maa og Abi Ibn Kaa'b.''
Kilder: Musnad al-Furdos, skrevet av al-Daylami.

Profeten sa: ''Allah er fienden til Alis fiende.''
Kilder: Tharikh al-Sahaba, skrevet av ibn Mandah.

Profeten sa: ''Ali er av meg og jeg er av Ali. Ingen andre enn meg kan utføre mine oppgaver bortsett fra Ali.''
Kilder: Al-Tarmadi.

Profeten sa: ''Ali er de troendes leder og rikdommen er hyklernes leder.''
Kilder: boken el-Kamal, skrevet av ibn Ul-Day.

Profeten sa: ''Ammar skal bli drept av den gjenstridige gruppen.''
Kilder: Boken al-Hiliya, skrevet av Abi Na'im.

Profeten sa: ''Den som sårer Ali har såret meg.''
Kilder: Musnad Ahmad.

Profeten sa: ''Den som elsker Hassan og Hussein elsker meg og den som hater dem hater meg.''
Kilder. Musnad Ahmad bin Hanbal.

Profeten sa: ''Den som elsker Ali elsker meg og den som hater Ali hater meg.''
Kilder: Mustadrak al-Hakim.

Profeten sa: ''Den som sier sårende ord om Ali sier sårende ord om meg.''
Kilder: Musnad Ahmad.

Profeten sa: ''For hver den som jeg er herre skal Ali være herre.''
Kilder: Musnad Ahmad bin Hanbal.

Profeten sa: ''For hver den som jeg skal være beskytter skal Ali være beskytter.''
Kilder: Musnad Ahmad bin Hanbal.


Artikler
FUNDAMENTALISME FUNDAMENTALISME

Fundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den...

Kort om Islam Kort om Islam

Denne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Livet etter døden Livet etter døden

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO