Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Ahlulbayt

Beretningen om Ghadir KhumDa muslimene og profeten ble ferdige med pilegrimsferden deres kom Gabriel til profeten ved et sted som kalles for Ghadir Khum. Gabriel fortalte Profeten at Allah sier:

Av:
 
Profeten løfter opp Alis hånd, og sa: ''Ali er med Koranen og Koranen er med Ali. De skiller seg ikke fra hverandre inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløsehavet.''

''Du Sendebud, forkynn det som er åpenbart deg fra Herren! Om du ikke gjør det, har du ikke båret frem Hans budskap. Allah vil beskytte deg mot menneskene. Allah veileder ikke vantro folk.'' Koranen: 5:67.

Profeten talte til muslimer da dette verset ble åpenbart, og sa:

''Dere mennesker, jeg er på vei til å svare på dødsropet. Jeg etterlater etter meg to dyrebare ting, Allahs, Den Mektige, Den Majestetiske, Bok og min Ahlulbayt,'' da tok profeten opp Alis hånd, og sa:

''Ali er med Koranen og Koranen er med Ali. De skiller seg ikke fra hverandre inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløsehavet.''

Eller i andre beretninger:

''Dere mennesker, jeg er på vei til å svare på dødsropet. Jeg etterlater etter meg to dyrebare ting Allahs bok og min Ahlulbayt. De skal ikke skille seg fra hverandre inntil dommedagen. Og jeg har bedt Allah om å beskytte meg mot mennesker, for at jeg skal kunne si dette budskapet: Hvem kjenner de troende bedre enn seg selv (Koranen: 6:33)?''

Folket svarte: ''Allah og Hans sendebud vet bedre?'' Da svarte Profeten:

''Jeg kjenner de troende bedre enn seg selv. Derfor har jeg kommet hit for å si til hver svart, gull og hvit, at for hver den som jeg er herre skal Ali være herre,'' eller i andre hadither ''For hver den som jeg er beskytter skal Ali være beskytter,'' ''Å Allah! Svikt den som svikter ham og støtt den som støtter ham''

Eller i andre hadither: ''Å Allah! Svikt den som svikter ham og støtt den som støtter ham. Å Allah! La sannheten gå rundt ham''

Eller i andre hadither ''Å Allah! Vær en svikter for hans svikter og vær en hjelper for hans hjelper''

Eller i andre hadither ''Å Allah! Vær en svikter for hans svikter! Å Allah! Vær en hjelper for hans hjelper''

Eller i andre hadither: ''En taper er hans svikter og en vinner er hans støtter''

Eller i andre hadither: ''Hans svikter er en taper og hans støtter er en vinner”. Etter at Profeten sa disse ordene, kom Gabriel igjen, og fortalte at Allah sier: ''I dag har jeg fullbrakt deres religion og fullbyrdet min nåde mot dere, og godtatt Islam som religion for dere.'' Koranen: 5:3.

Da ba Profeten muslimene å oppreise et telt for Ali, for at muslimene skulle greie å komme og avgi troskapsed til Ali og gratulere ham fordi profeten erklærte ham i Ghadir Khum som en herre etter ham. Omar kom først og sa til Ali,'' i andre hadither: ''Abu Bakr og Omar kom først, og sa til Ali,'' eller i andre hadither: Abu Bakr, Omar og Uthman kom først, og sa til Ali,'' eller i andre hadither: ''Abu Bakr, Omar, Uthman og andre Sahaba kom først, og sa til Ali:

''Gratulerer, sønn av Abu Talib! I dag er du vår herre og herre for hver troende.'' I andre hadither: ''Omar gratulerte Ali, og sa til ham: ''Bik, bik (han mener med andre ord Gratulerer, Gratulerer)! I dag og natt er du nå min beskytter og de troendes beskytter,'' eller i andre hadither: ''Omar gratulerte Ali, og sa til ham: ''Bik, bik! I dag og natt er du nå min herre og herren til de troende menn og kvinner,'' eller i andre hadither: ''Omar sa: ''I dag og natt er du nå min beskytter og beskytteren til de troende menn og kvinner!''

------------------------------------------------------
Kilder:

Her er en oversikt over de sunnilærde som har fortalt beretningen om Ghadir Khum:

1. Muhammed ibn Isahk, forfatteren av boken al-Sira.

2. Muamar ibn Rasid.

3. Muhammed ibn Idris al-Shafi, Imam al-Shafi'.

4. Abd al-Rasak ibn Hamam al-Senani, Sheik al-Bukhari.

5. Said ibn Mansor, forfatteren av boken al-Musnad.

6. Ahmad ibn Hanbal, Imam Al-Hanbila, forfatteren av boken al-Musnad.

7. Ibn Majah el-Kisoini, blant forfatterne av de seks sihah bøkene.

8. Al-Tarmadi, forfatteren av Sihah boken.

9. Abu Bakr ElBasar, forfatteren av boken al-Musnad.

10. Al-Nisai, forfatteren av Sihah boken.

11. Abu Yjala al-Musali, forfatteren av Musnad boken.

12. Muhammed ibn Jarir al-Tabari, forfatteren av den kjente Tafsir boken.

13. Abu Hatim ibn Haban, forfatteren av Sihah boken.

14. Abu Al-Qasim al-Tabrani, forfatteren av den tredje Majam boken.

15. Al-Hafis Abu al-Hassan al-Daraktini. Han var en imam i sin tid i Bagdad. Sunni lærde kaller ham for Amir al-Mominin (Lederen av de troende) i hadith-samlingene deres.

16. Al-Hakim al-Nayasabori, forfatteren av boken al-Mustadrak.

17. Ibn Abd al-Bir, forfatteren av boken al-Istiaab.

18. Al-Katib al-Bagdadi, forfatteren av boken Bagdads historie.

19. Abu Na'im al-Safhani, forfatteren av boken Hilyat al-Waliaa, forfatteren av boken Dalil Al-Noba og forfatteren av mange andre bøker.

20. Abu Bakr al-Bahiqi, forfatteren av boken al-Sunan Al-Kubra.

21. Al-Bokhi, forfatteren av Masabhi al-Sunna.

22. Jar Allah al-Simaksheri, forfatteren av boken Al-Kisaf fi al-Tafsir.

23. Ibn Askar al-Dimaski, forfatteren av boken Damaskus' historie.

24. Al-Fakar al-Rasi, forfatteren av Tafsir boken som er veldig kjent.

25. Al-Zia al-Mukadasi, forfatteren av boken al-Muktara.

26. Ibn Al-Atir al-Jisari, forfatteren av boken Asad al-Gaba - Skogens Løve-.

27. Abu Bakr al-Haytmai, forfatteren av boken Majam al-Sowaid.

28. Al-Hafiz al-Mazi, forfatteren av boken Tahsib al-Kemal.

29. Al-Hafis al-Zahabi, forfatteren av boken Talkis al-Mustadrak og forfatteren av mange andre bøker.

30. Nizam al-Din al-Niysabori, forfatteren av den kjente Tafsir boken.

31. Ibn Katir, forfatteren av den kjente Tafsir boken og historie boken.

32. Al-Hafis ibn Hajar al-Isklani. Mange sunnilærde kaller ham for Sheik el-Islam og mange sunnilærde reskepterer ham. Han er forfatteren av Fath al-Bari fi Sharh al-Bukhari og forfatteren av mange andre kjente bøker.


Artikler
FUNDAMENTALISME FUNDAMENTALISME

Fundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den...

Kort om Islam Kort om Islam

Denne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Livet etter døden Livet etter døden

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO