Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Ahlulbayt

Imam Mehdi, ifølge sunnimuslimenes bøkerMuslimene tror at det kommer en person som skal redde verden med rettferdighet etter at den har blitt fylt med urettferdighet. Han skal være fra profet Mohammed (fvmd) sin familie og lever per i dag blant oss. Hans navn er Mehdi og er fra Ahlulbayt. Denne artikkelen skal fortelle om noen få beretninger om Mehdi i sunnimuslimenes bøker.

Av:
 
Tegning av Imam Mehdi (AS)

1. Jabir ibn Samurah fortalte; Profeten (fred være med ham) sa: ''Religionen skal forbli så lenge det var tolv kalifer og hele Umma/folket (muslimene) skal følge dem.'' Da hørte jeg noe jeg ikke forstå, så jeg spurte min far: ''Hva sa han?'' Han svarte: ''Han sa: ''Alle (kalifene) er av Quraish!''
Kilder: Sunan Abu-Dawud, book 36, Number 4266.

2. Abdullah ibn Mas'du fortalte: Profeten (fred være med ham) sa: Hvis det bare var en dag igjen i denne verden, så skal Allah forlenge denne dagen (ifølge Za'idahs versjon) inntil Han lar det fremstå på denne dagen en mann som er av meg eller av mitt husefolk.Hans navn er som mitt. Hans fars navn er som mitt fars navn. Han skal fylle jorden med rettferdighet og jevnbyrdighet etter at den hadde vært før fylt med urettferdighet og vollherskeri (ifølge Fitrs versjon).'' Men hvis vi leser Sufyans versjon: ''Profeten Muhammed sa: ''Verden skal aldri gå til grunne før araberne blir ledet av en mann fra min familie. Hans navn skal være som mitt navn.'' I Sufyans versjon står det ikke at: Hans fars navn er som mitt fars navn.
Kilder: Sunan Abu-Dawud, book 36, Number 4269.

3. Ali sønn av Abu Talib fortalte: Profeten (fred være med ham) sa: ''Hvis det bare var en dag av denne tiden (i verden) igjen, så skal Allah reise opp på denne dagen en mann av min familie. Han skal fylle jorden med rettferdighet etter at den hadde vært før fylt med urettferdighet.''
Kilder: Sunan Abu-Dawud, book 36, Number 4270.

4. Umm Salamah, Ummul Mu'minin fortalte; Profeten sa: ''Mehdi skal være av min familie, av Fatimas ætlinger.''
Kilder: Sunan Abu-Dawud, book 36, Number 4271.

5. AbuSaid al-Khudri fortalte; Profeten sa: ''Mehdi skal være av meg. Han har en bred panne og en utbredd nese. Han skal fylle jorden med rettferdighet og jevnbyrdighet etter at den hadde vært før fylt med urettferdighet og vollherskeri og han skal lede i syv år.''
Kilder: Sunan Abu-Dawud, book 36, Number 4272.

6. Umm Salamah, ummul Mu'iminin sa: Profeten sa: ''Det skal være forskjell da en kalif dør. Det er en mann som rømmer bort fra Medinas folk til Mekka. Da kommer det hos ham noen folk og tar han ut uten hans vilje og gir ham troskaps ed mellom hjørnet og Makamen. Da blir det sendt mot ham styrker fra Syria, men de skal bli slått i hjel i ørkenen mellom Mekka og Medina. Da folk ser dette kommer (Guds) venner av Syrias folk og det beste av Iraks folk til ham og gir ham troskaps ed mellom hjørnet og makamen. Da skal det en fra Quraish reise seg opp. Han skal samle sine onkler alibittene og han sender imot dem en hær (mot de som ga troskaps ed), men hæren blir overvunnet av dem (de som ga troskaps ed til Mehdi). Ulykkelig er den som ikke får en del av krigsgodsene til krigen imot Kalibittene. Han (Mehdi) skal fordele krigsgodsene og han følger Profetens sunnah og han stifter Islam på jorden. Han skal leve syv år, så dø, og muslimene skal forrette døds bønnen for hans skyld.''
Kilder: Sunan Abu-Dawud, Book 36,Number 4273.

7. Profeten sa: ''Jeg, Ali, Hassan, Hussein og ni av Imam Husseins ætlinger er rene og feilfrie.''
Kilder: Al-Juwayni, boken Fara'id al-Simtayn (utgitt i Beirut 197, side 160.

8. Profeten sa: ''Jeg er profetens mester og Ali er etterfølgernes mester, og mine etterfølgere etter meg skal være tolv. Den første av dem er Ali ibn Abi Talib og den siste av dem er Al-Qaim (Mehdi).''
Kilder: Al-Juwayni, Fara'id al-Simtayn, side 160.

9. Profeten sa: ''Al-Mehdi er en av oss Ahlul Al-Byat.''
Kilder: Ibn Majah, Al-Sunan, del 2, side 519, nummer 4085-6.

10. Profeten sa: ''Mine kalifer, etterfølgere og Allahs beviser ovenfor skapningene etter meg er tolv. Den første av dem er min bror og den siste av dem er min sønn.'' Da ble han spurt: ''Allahs sendebud, hvem er din bror?'' Han sa: ''Det er Ali ibn Abi Talib!'' Da ble han spurt: ''Hvem er din sønn?'' Han sa: ''Det er al-Mahdi, han som skal fylle jorden med jevnbyrdighet og rettferdighet etter at den hadde vært før fylt med urettferdighet og vollherskeri. Ved Ham som sendte meg i sannhet bebuder om det bare var en dag på jorden, så skal Allah forlenge denne dagen inntil Al-Mehdi av mine barn kommer til syne. Da skal Allahs ord Jesus sønn av Maria stige ned og be bak ham. Jorden skal lyse med hans lys. Og hans makt kommer til å nå både øst og vest.''
Kilder: Al-Juwayni, Fara'id al-Simtayn.

11. ''Ali sønn av Abu Talib så til hans sønn al-Hassan, og sa: Denne min sønn er sayyid (leder, overhode, høvding) som Profeten kalte ham og av hans ætt skal det være en mann som har det samme navn som deres profet og ligner på profeten i oppførsel, men ikke i utseende. Han fortalte også videre hvordan han skal fylle jorden med rettferdighet og jevnbyrdighet etter at den hadde vært før fylt med urettferdighet og vollherskeri.''
Kilder: Sunan Abu Dawud, book 36, Nummer 4276.

12. Ali sønn av Abu Talib fortalte; at Profeten sa: ''En mann som kalles Al-Harith ibn Al-Harith skal komme fra Ma Wara an-Nahr. Hans hær skal være ledet av en mann ved navnet Mansur. Han skal gjøre veien klar eller hjelpe Muhammeds familie som Quraishitterne hjalp Allahs sendebud. Enhver troende må hjelpe ham (Mansur, Mehdi),'' eller han (Allahs sendebud) sa: ''Lyde ham.''
Kilder: Sunan Abu-Dawud, book 36, Nummer 4276.

13. Abdullah ibn Mas'ud fortalte; Profeten sa: ''Tiden kommer ikke - han mener det blir ikke dommedagen- før en mann av mitt husefolk leder. Hans navn skal være som mitt navn.''
Kilder: Musnad ibn Hanbal, Musnad Ibn Masud.

14. Profeten sa: ''Ali er min etterfølger og av hans ætt er al-Mehdi al-Qaim al-Muntazar.''
Kilder: Yanabi al-Mawadda 3/78.

15. Profeten sa: ''Al-Mehdi er hak (sannhet, virkelig) og han er av Fatimas ætlinger.''
Kilder: Al-Mustadrak.

16. Profeten spurte muslimene engang: ''Hvordan skal dere ha det da Jesus stiger ned hos dere og imamen (Mehdi) er av dere?''
Kilder: Sahih Muslim.

17. Profeten sa: ''Al-Mehdi er av mine barn. Hans navn er som mitt navn. Hans patronymikon er som min patronymikon. Han er lik meg både i oppførsel og utseende.''
Kilder: Yanabi al-Mawadda 3/94.

18. Profeten sa: ''Da Mehdi kommer til syne, så skal det ikke være et merke på jorden som det ropes ikke i: ''Vi vitner at det er ingen Allah andre enn ên Allah.''
Kilder: Yanabi al-Mawadda.

19. Profeten sa: ''Da en utroper roper fra himmelen: ''Sannheten er med Muhammeds familie,'' da skal Mehdi komme til syne.''
Kilder: Uked al-Dirar. Boken al-Fitna 5/78.


Artikler
FUNDAMENTALISME FUNDAMENTALISME

Fundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den...

Kort om Islam Kort om Islam

Denne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Livet etter døden Livet etter døden

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO