Startsiden  |  Om oss  | Kontakt 
  Site  
 
 
 
Startsiden > Ahlulbayt

Månen til Ahlulbayt het Al-Abbas bin Ali (fred være med ham)Han er sønn av Amir al-Mominin, fred være med ham, broren til martyrenes fyrste, fred være med ham, og den som båret banneret på Ashura dag. Ordet al-Abbas betyr skogens løve som andre løver flykter ifra.

Av:
 
Tegning Av Abbas (AS)

Hans mor var Fatimah al-Kilabyia, som ble senere kjent med patronymikonet Ummul Banin. Ali giftet seg med henne etter martyrdommen til Fatimah al-Zahra, fred være med henne.

Det fortelles at Abbas ble født i 4. Sahaban år 26 etter hedsjra i Medina. Han er den eldste av de fire barna til Ummul Banin som alle ble martyrer i Kerbala med Imam Hussein, fred være med ham. Da Amir al-Mominin, fred være med ham, ble martyr var al-Abbas bare fjorten år gammel og i Kerbala slaget var han 34 år gammel. Hans patronymikon er Abul Fazl eller Abo Fazil. Blant hans kjente kallenavn er: Qamar Bani Hashim (månen til Hashims barn), Saki Atasa (den som vanner de tørste), Hamil Lua al-Husayn (den som beskytter Imam Hussein), Abul Qirba (den som bærer bøtten), al-Abd al-Salih (den rettferdige tjeneren) og Bab al-Hawaij (anmodningenes port)…

Grunnen til at han ble kalt Qamar Bani Hashim er at han var kjent for sin godhet og sin vakkerhet. Al-Abbas hadde fått oppgaven om å vanne de som er tørste i Kerbala. Derfor fikk han tittelen: Saki al-Atasa. Grunnen til at han ble kalt Hamil Lua al-Husayn er at han båret banneret til Imam Hussein og kriget mot hæren til Yazid. Abol Kurba er også av hans kjente kallenavn. Abbas hadde mange ganger bedt om tillatelse fra Imam Hussein om å kjempe mot fiendene og påføre dem et stort nederlag, men imamen hadde nektet han å kjempe mot dem. Abbas, fred være med ham, hadde tidligere fått mange tilbud om sikkerhet. Det samme hadde Ali al-Akbar, sønnen til Imam Hussein fått. Begge hadde heller lyst til å bekjempe fienden til ahlulbayt.

Al-Abbas hadde blitt gitt av Imam Hussein oppgaven om å beskytte teltene som ble slått i nærheten av hæren til fiendene. Han skulle beskytte teltene hvor imam Husseins barn befant seg. I tillegg hadde han oppgaven om å skaffe vann for de tørste.

Fiendenes hær hadde omringet eufrat elven. På grunn av den sterke varmen i Kerbala ørkenen på denne tiden, ble Imam Husseins barn tørste. Derfor ba Imam Hussein sin bror al-Abbas om å be fiendene gi de tørste barna vann, noe fiendene nektet å gi dem. En av dem sa: ’’Hvis hele jorden var fylt med vann, vil vi ikke gi dere noe av den!’’

Tilslutt etter at al-Abbas hadde insistert på Imam Hussein om å kjempe mot dem og bli martyr, fikk han tillatelse fra imamen. Al-Abbas var på veien for å skaffe vann. Han fylte bøtten med vann og bar den med hans hånd. På veien tilbake ble han angrepet av fiendenes hær og de omringet ham. Så hogde av hans ene hånd og så den andre. Men alt dette var ikke nok for dem. De slo han flere ganger med deres sverd etter å ha omringet ham fra alle sider. Selv om al-Abbas hadde en modighet og en tapperhet som ingen kunne sammenligne seg med, var det vanskelig å komme seg unna en hel hær utrustet med sverd, store hester, mange forgiftede piler, mange sterke menn. I tillegg til alt det ble det sendt ekstra hærer og krigsutstyr, noe som gjorde det vanskelig for Abbas å beseire dem.

Abbas hadde fått så mange slag av fiendenes sverd, hadde fått så mange sår, hans hender hadde blitt hogd av og hans blod hadde blitt utøst på Kerbala ørkenen. Som følge av det ble han martyr. Imam Hussein kom ved hans kropp og sa med sorg og plage: ’’Nå har min rygg blitt knust, min styrke har blitt forminket og mine fiender har gjort narr av meg.’’ Han var ryggen til Imam Hussein, for han representerte en hel hær. Derfor var dette et stort tap og nederlag for Imam Husseins lille hær.

Imam Hussein lot liket til Abbas bin Ali, fred være med ham, bli igjen i Elalkami elven og gikk til teltene for å fortelle Ahlulbayt, familien til Profeten, om martyrdommen til Al-Abbas. Fordi al-Abbas ble liggende igjen ved Elalkami elven ser vi i dag en stor avstand mellom Imam Husseins hellige grav og den hellige graven til Al-Abbas.

Al-Abbas blir også kalt Bab al-Hawaij. Muslimene tror på at Abbas har en stor posisjon hos Allah på grunn av sin martyrdom og sin modige motstand mot fiendene til Islam. Denne høye og store posisjonen han har gjør ham til en spesiell personlighet. Han er ikke som en normal person. Derfor tror sjia at når de bønnfaller Allah igjennom ham med oppriktige og sanne håp og intensjoner, vil Allah besvare deres bønn.


Artikler
FUNDAMENTALISME FUNDAMENTALISME

Fundamentalisme er og forblir en global fenomen som både den vestlige og den...

Kort om Islam Kort om Islam

Denne artikelen forklarer kort om viktige begreper i Islam.

Så la det skje…? Så la det skje…?

Jeg slår opp i dagens aviser, og leser om nye og fundamentale angrep på det...

Se opp for pro-israelsk propaganda! Se opp for pro-israelsk propaganda!

Du som er våken for konflikter i verden, og spesielt for den i Midtøsten,...

Livet etter døden Livet etter døden

På Dommens dag vil mennesker bli gjenoppstått i skikkelser som gjenspeiler...

Jødedom – religion og politikk Jødedom – religion og politikk

Ideologier og livssyn; er de av betydning? Kan de trenge inn i menneskene og...Midtøsten Nyheter

 
Falske Mohammed-tegningene
Muhammed-karikaturer trykkes opp på nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabet har trykket opp den mest omstridte av...

Jyllands-Posten frifunnet

Vestre Landsret i Århus stadfestet dermed en tidligere dom i en lavere...

FRP trykker de falske tegningene av profet Mohammed (fvmh og hf)

FRP som prøver med falske forhåpninger å overbevise norske borgere at de er et...

FN fordømmer mediers framstilling av islam

I en ny resolusjon fordømmer FNs menneskerettsråd bruken av medier til å...

Dansk karikaturtegner oppfordrer til visning av anti-koranfilm

Den nederlandske høyrepopulisten Geert Wilders får nå støtte fra...

Vatikanet fordømmer trykking av Muhammed-tegninger

Den katolske kirken slutter seg til de muslimske fordømmelsene av danske...

 

 


Fax: +47 22 40 29 61 Email: info@livetsgang.no | support@livetsgang.no. Copyright 2002-2008 LIVETSGANG.NO